Försvarsmaktens Helikopterflottilj söker dig som vill bli officer och redan har en akademisk examen

Om tjänsten

Vill du bli officer vid Försvarsmaktens helikopterflottilj?

 

Du som har en akademisk examen och uppfyller Försvarsmaktens krav kan få anställning som officer utan att först ha genomfört officersprogrammet (6 terminer).

Arbetet inleds med att du genomför ca 12 månader officersutbildning med lön. Utbildningen startar 2018-04-30 och genomförs i huvudsak vid Militärhögskolan Karlberg.

Du studerar i stor utsträckning tillsammans med de som går Officersprogrammet. När du är klar jobbar du som officer vid Försvarsmaktens helikopterflottilj

Vi söker officerare inom en rad olika områden och utifrån den sökandes relevanta kompetens tar vi fram möjliga befattningar. Utbildning eller tidigare kompetens måste
överensstämma med tilltänkt befattning. Hkpflj finns på tre orter (Luleå, Linköping och Ronneby)  och placering efter godkänd utbildning sker på någon av dessa.
Placering sker i dialog med den antagne. 

 

Övergripande krav för anställning:

 • Svensk medborgare
 • Fullföljd militär grundutbildning om minst 6 månader
 • Akademisk examen om minst 180 hp från universitet eller högskola som innehåller ett skriftligt examensarbete om minst 15 hp, eller motsvarande examen.
 • Uppfyller Försvarsmaktens medicinska, fysiska, psykologiska och övriga krav för anställning som officer.
 • Dina värderingar överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod.

 

Meriterande kvalifikationer:

 • Akademisk examen vars innehåll är relevant för Försvarsmakten
 • Relevant erfarenhet av Försvarsmakten och god insikt i vad som förväntas av dig i din kommande anställning som officer.

 • Akademisk examen vars innehåll är relevant för Försvarsmakten.

 • Chefs- och ledarskapsutbildning.

 • Väl vitsordad erfarenhet från chefs- och ledarbefattningar.

 • Du är flexibel och ser hela Försvarsmakten som din arbetsplats i en kommande officerskarriär.

 • Personliga egenskaper som passar in på din kommande befattning.

 

Övrigt

- Anställningsprocessen innehåller bland annat tester, intervjuer och säkerhetsprövning. Tester och intervjuer kan komma att påbörjas direkt efter att vi tagit emot din ansökan.
- Försvarsmakten tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön.
- Anställningsformen är tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

- Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta Robert Landén, A1, robert.landen@mil.se.

- Vill du veta mer om den inledande utbildningen är du välkommen att kontakta Stefan Ceder på telefon 0723960153. Läs mer om SOFU här.

 

Fackliga representanter:
Officersförbundet: Mats Häggström
Försvarsförbundet: Caroline Nilsson 
SACO: Anneli Helmersson

Alla nås via växeln 0505-45 10 00

 

Välkommen med din ansökan senast 2018-01-26. Ansökan ska minst innehålla CV, intyg om akademisk examen, intyg om militär grundutbildning, övriga
meriterande underlag samt ett personligt brev.

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 21 december 2017
 • Plats: Linköping, Östergötlands län, Sverige
 • Förband: Helikopterflottiljen (Hkpflj) Linköping
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-01-26

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan