Luftvärdighetshandläggare

Om tjänsten


CT-stab är en stabsfunktion till Tekniske Chefen (CT) inom Försvarsmaktens Flygoperatör. CT ansvarar ytterst för luftfartygens fortsatta luftvärdighet.
I detta ansvar ligger även att säkerställa fortsatt systemvärdighet för flygsäkerhetspåverkande markmateriel, vilket praktiskt genomförs genom delegering till Teknisk Chef Gemensam Materiel (TCGM).

TCGM tillhör organisatoriskt CT-stab men lyder direkt under CT och
CT Flygplats vad avser ansvar för materielfunktion inom följande materiel:
• gemensam flygsäkerhetsmateriel
• underhållsutrustning (klargörings- och serviceutrustning)
• lasthanteringsutrustning
• fälthållningsutrustning
• räddningstjänstutrustning
• drivmedelsutrustning

Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Företräder TCGM avseende dennes uppgifter inom fortsatt luftvärdighet och materielutveckling,
• fungerar som länken mellan FMV och V6D avseende tekniskt systemstöd och avvikelsehantering med kunskap om processerna materielproduktion, materielförsörjning och underhåll,
• ger tekniskt stöd till alla aktörer inom flygunderhåll samt deltar i utveckling och problemlösning inom tilldelade materielsystem,
• lämnar underlag till HKV (logistikplan),
• bevakar luft-/systemvärdigheten inom tilldelade materielsystem,
• leder, under TCGM, SI-funktionen och stödjer vid behov SI beslut relaterat till materielens utveckling och försörjning,
• ger tekniskt stöd till KFA, TCGM, SI, förbanden och FMV,
• genomför tekniska utredningar och rapporter tillsammans med SI samt
• utövar aktiv kontroll över FMV tjänsteleveranser.

Kvalifikationer
• flerårig erfarenhet från flyg/basmaterieltjänst eller flygplatstjänst och
• en väl utvecklad samarbetsförmåga samt förmåga till självständigt arbete samt
• erfarenhet inom flygmaterielområdet.

Meriterande
• Arbete inom ledning av fortsatt luftvärdighet,
• god kännedom i RML V-6-D och V-6-A,
• goda kunskaper alt förmåga att tillgodogöra sig kunskap om FM datasystem såsom LIFT, PRIO, FREJ, Fenix,
• systemingenjörsutbildning eller motsvarande,
• goda kunskaper om FV basbat.org och bastaktik.

Personliga egenskaper
Befattningen innebär många kontakter med andra människor, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga. Delar av arbetet bedrivs dock enskilt och måste kunna genomföras under stort eget ansvar. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Försvarsmakten eftersträvar en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället. Vi arbetar aktivt för mångfald och jämnställdhet samtidigt som vi eftersträvar en jämnare könsfördelning. Vi ser därför gärna att kvinnor söker denna befattning.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
TCGM, kn Per Jönsson, 070-886 99 72

Fackliga representanter
SACO Ulf Svensson, 0510-47 74 63
Försvarsförbundet OFR/S Per Gunnarsson, 0510-47 77 08
Officersförbundet OFR/O Jan Möller, 0510-47 77 28

Sista datum för ansökan: 2018-01-26


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs flygflottilj, F 7, är ett krigsförband både vad gäller JAS 39 Gripen och transport- och specialflyg. På förbandet utbildas alla svenska Gripenpiloter samt även utländska piloter och tekniker från länder som köpt Gripen. Vi genomför nationella och internationella insatser med transport- och specialflyg (radar- och signalspaning samt statsflyget) och ansvarar också för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 21 december 2017
  • Plats: Såtenäs, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Skaraborgs flygflottilj (F 7) Såtenäs
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-01-26

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan