Fartygschef Bevakningsbåt typ 88

Om tjänsten

Fartygschef - FC

Sökande enhet:

17. Bevakningsbåtkompaniet i Göteborg är ett marint krigsförband som produktionsleds av Amfibieregementet. Bevakningsbåtkompaniet ska kunna:

 • Tillsammans med övriga FM försvara Sverige mot väpnat angrepp, möta kränkningar och angreppshandlingar samt agera för att tillvarata svenska intressen.
 • Etablera och upprätthålla sjökontroll inom ett område, främst skärgårds- eller kustnära områden, eller urbaniserade hamnområden och där kunna genomföra sjömålsstrid.

Önskvärda personliga egenskaper:

Som chef ombord på ett fartyg krävs att du är flexibel, har god fysisk och psykisk uthållighet samt är ödmjuk inför uppgiften. Att kunna arbeta i grupp och enskilt samt att ha god social kompetens ser vi som självklarheter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Som FC är du fartygets högste företrädare och ansvarig för all verksamhet ombord.

 • Ansvara för planering av verksamhet samt uppföljning av densamma.
 • Arbetsleda besättningen tillsammans med tjänstegrenscheferna.
 • Ansvara för sjösäkerheten- och verksamhetssäkerheten för fartyget.
 • Utveckla taktik och stridsteknik för sjömålsbekämpning.
 • Ansvara för arbetsmiljön ombord.
 • Ansvara för stridstjänsten ombord.

Kvalifikationer:

 • Officersutbildning
 • Nautisk utbildning N6 eller högre
 • Godkänd hälsoundersökning för sjögående personal
 • ECDIS-utbildning
 • GOC-utbildning
 • ARPA-utbildning enl. STCW-konventionen
 • CRM A-utbildning
 • MARA-utbildning
 • Operativ stabilitetsutbildning Bevb typ80/88
 • Sjösäkerhetsutbildning för fartygs- och kompaniledning
 • Utbildning farligt gods
 • Godkänd FM FYSS för sjögående personal

Önskvärda kompetenser:

 • SAR-G-utbildning
 • OSC-utbildning
 • Skjutledare KSP88
 • Övningsledare sjunkbomb/eldledare sjunkbomb
 • Undervattenstrid taktik ubåtsjakt
 • Utbildning på Ksp88 samt Ksp58
 • Utbildning på AK5 samt pistol88
 • Skyddsvaktsutbildad

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Andreas Green, Plutonchef, 070-148 46 54

Facklig representant:

Förvaltare Johan Dahlgren, 070-581 70 85

Övrigt:

 • Arbetsort: Göteborg
 • Befattningsnivå: OF 1, OR 6-7
 • Anställningsform: Tillsvidare 100 %. Provanställning tillämpas. Avtalsenlig lön.
 • Beräknat startdatum/tillträde: 2018-04-01 eller enligt överenskommelse.
 • Kallelse till test och intervju skickas ut till de vi väljer att gå vidare med.
 • Tester och intervjuer kommer genomföras under 1-3 dagar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Amfibieregementet, Amf 1, verkar där vatten möter land och verkar i Stockholm, Göteborg och på Gotland. Med hjälp av bland annat de snabbgående stridsbåtarna, svävare, trossbåtar och bevakningsbåtar, uppnår man en god rörlighet och förmåga att ta och utöva kontroll över kustområden. Syftet är att kunna styra vilka mark- och sjöenheter som ska ha tillgång till eller möjlighet att passera genom ett särskilt område. Amfibiesystemet kan verka i fyra dimensioner: i och under vattenytan, på land och i luften. Soldaterna använder kontrollerbara minor, robotsystem, granatkastare och andra vapensystem.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 29 december 2017
 • Plats: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Amfibieregementet (Amf 1) Berga/Muskö
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-05-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan