FM söker reservofficerare OF1-5 eller OR 8-9 för stabstjänstutbildning i Tyskland

Om tjänsten

Internationell reservofficerskurs

Försvarsmakten har medgivits möjligheten att kompetensutveckla upp till tre reservofficerare vid NATO-skolan i Oberammergau (södra Tyskland). Kursen omfattar en vecka och bedrivs på engelska. Kursen riktas till reservofficerare med befattning som stabsofficer i nivå fk (OF 1) – öv/kmd (OF 5) eller förvaltare (OR 8) - regements- eller flottiljförvaltare (OR 9).

Kursen M5-39 omfattar grundläggande orientering kring uppgifter, uppdrag och organisation av reservförband i NATO. Kursen bedrivs mellan 28 maj-1 juni 2018. Inställelseresa från Sverige sker dagen innan.

Arbetsuppgifter

Försvarsmakten söker 1-3 stabsofficerare för genomförande av kurs M5-39 med vilja och möjlighet att senare tjänstgöra i engelsktalande stab i samband med Försvarsmaktens internationella insatser.

Kvalifikationer

Reservofficersanställning OF 1 till OF 5 (fänrik till överste/kommendör) eller OR 8-9  (förvaltare till regements- eller flottiljförvaltare) .

Förmåga att prata och skriva engelska flytande (nivå 3).

Uppfyller Försvarsmaktens fysiska baskrav.

Meriterande kvalifikationer

Internationell stabstjänst i FN, EU, OSSE eller svensk internationell insats.

Deltagit i krigsförbandsövning som stabsmedlem i lägst bataljonsstab eller deltagit i stabstjänstövningar CJSE/Viking.

Genomförd stabstjänstutbildning vid Försvarshögskolan.

Personliga egenskaper Mycket god förmåga till samarbete och kulturell förståelse. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Upplysningar om utbildningen kan lämnas av

Stefan Klawitter, 035-266 28 39 alt 0708-59 99 13

Övrigt Kursen är avsedd som kompetensutveckling för reservofficerare, vilka är beredda att under de närmaste åren tjänstgöra i en av Försvarsmaktens internationella insatser, främst som stabsofficer i engelskspråkig stab 

Under kursen tjänstgör reservofficeren. Individuell lön enligt överenskommelse och utlandstraktamente under tjänstgöring i Tyskland. Under kursen gäller schablonarbetstid.

Sista datum för ansökan Välkommen med din ansökan senast 2018-02-25. Ansökan ska ske via FM ReachMe.

Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna utbildning och beskriver dina möjligheter att tjänstgöra internationellt. Referenser till militär chef ska framgå liksom referenser avseende engelska språkkunskaper.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) utbildar Försvarsmaktens medarbetare och blivande medarbetare för tjänst i Sverige och utlandet. Officerare och blivande specialistofficerare utbildas i krigsvetenskap, militärteknik, ledarskap, pedagogik, statsvetenskap, språk och fysiskt stridsvärde – kurser som är gemensamma för hela Försvarsmakten. Militärhögskolan stödjer också Försvarsmaktens förändring av personalförsörjningen bland annat genom att leda, samordna och vidareutveckla den nya grundläggande militära utbildningen, GMU.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 09 januari 2018
  • Plats: Flera orter, Hela Sverige, Sverige
  • Förband: Militärhögskolan Halmstad (MHS-H) Halmstad
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-02-26

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan