STÖDPERSONAL (GSS/K) vid KUSTJÄGARKOMPANIET

Om tjänsten

Stödbefattningar på Kustjägarkompaniet

2.amfibiebataljonen är idag en av Försvarsmaktens modernaste och slagkraftigaste manöverbataljoner. Bataljonen är ett markstridsförband anpassat för att lösa uppgifter i 
skärgårdsmiljö. Förbandet transporteras framförallt med stridsbåtar och löser uppgifter såväl nationellt som internationellt. Mellan uppdragen tränar förbandet och deltar i nationella och internationella övningar. Förbandet är beläget 30 min från centrala Stockholm.

Rekryterande enhet: Kustjägarkompaniet 

Kustjägarkompaniet är amfibiekårens underrättelseförband. Kompaniets huvuduppgift är informationsinhämtning genom spaning med hjälp av olika sensorer och personbaserad inhämtning. Kompaniet har också god förmåga att lösa stridsuppgifter, både genom kvalificerad indirekt bekämpning och genom direkta stridsinsatser. 

Kustjägarkompaniet ska kunna lösa sina uppgifter på stora avstånd från egna enheter. Det ställer speciella krav och är dimensionerande för både förbandets sammansättning och resurser. Kustjägarkompaniet ställer mycket höga krav på personalen, bl.a. vad gäller psykisk stabilitet, omdöme och fysisk prestationsförmåga.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som anställd på Kustjägarkompaniet utgör du en mycket viktig del i ett av Sveriges främsta elitförband. Är du resultatinriktad, ödmjuk och är en möjliggörare inom samband/logistik har vi jobbet för dig. Oavsett om du vill leda en driftstödsgrupp/stridsledningsgrupp eller vara mekaniker, ordonnans, signalist eller på annat sätt bidraga till att kompaniet kan lösa sin uppgift. Om du har en genuin vilja att tillföra genom att stödja kommer du kunna göra det i en miljö med stort eget ansvar och stor möjlighet att påverka.

Individuell bedömning genomförs av tidigare utbildningar/kunskaper i syfte att tillvarataga och utveckla dessa.


Generella krav för anställning:

• Svensk medborgare
• Genomförd värnplikt eller anställd soldat med godkända betyg
• Godkända betyg i Svenska A, Samhällsvetenskap A, Engelska A och Matematik A på gymnasienivå
• Normal hörsel
• Inga allvarliga allergier
• Godkända resultat på fystester för Amfibiesoldat
• Bedömd lämplig för tjänst vid kustjägarkompaniet efter sammanvägning av bedömningsfaktorer under testdagar
• Godkänd registerkontrollMeriterande kvalifikationer:

• Tjänstgöring/värnplikt som amfibiesoldat eller kustjägare.

• Tjänstgöring som mekaniker/tekniker är meriterande.

• Utlandstjänst med goda betyg
• Relevanta militära kompetenser/utbildningar 

• Körkort B eller BCE samt Militärt förarbevis

• Språkkompetenser
• Genomförd gymnasieutbildning med goda betyg

Kontaktperson: Erik Andersson, kustjagarkompaniet@mil.se

Fackliga representanter OF Amf: Karl-Johan Boberg 010-823 33 02

Sista datum för ansökan: söndag v.812 (25 mar 2018) 

Ansökningsprocess
Rekryteringen är öppen till och med söndag v.812. Om du bedöms intressant kommer du att kallas till två dagars tester på Amf 1 Berga v.820. Kallelse kommer att skickas senast v.813.
Testerna omfattar intervjuer av befäl och psykolog, medicinska tester samt fysiska tester. Dessa befattningar testas mot kraven på Amfibiesoldat.

Övrigt:

• Anställningen påbörjas preliminärt i augusti 2018 med utbildning enligt individuell utbildnings/utvecklingsplan beroende på behov inför aktuell tjänst.

• Förmåner enligt avtal. 
• Individuell lön beroende av ansvar och krav enligt gällande avtal.

Dokument att bifoga ansökan för alla kategorier:

1. Personligt CV inkl. militära referenser
2. Personligt brev
3. Militära referenspersoner
4. Kopior på av följande betyg, intyg och certifikat: 
- Genomförd militär grundutbildning samt ev. internationella insatser
- Gymnasiebetyg, högskola/universitetsbetyg
- Annat meriterande utbildning/kompetens/erfarenhet
- Körkort och militära förarbevis


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Amfibieregementet verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden.

Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Våra krigsförband omfattar Andra amfibiebataljonen, 17:e bevakningsbåtkompaniet och 132:a säkerhetskompani sjö samt tre hemvärnsbataljoner. Förbandet är baserat i Haninge (Berga), i Göteborg och på Gotland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 14 januari 2018
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Amfibieregementet (Amf 1) Berga/Muskö
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-03-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan