Ansökan till PSK OFSK, Program Särskild Kompetens/Officer med särskild kompetens - för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Om tjänsten

OM PROGRAMMET
PSK OFSK riktar sig till individer som innehar sådana kompetenser som inte kan skapas inom Försvarsmaktens (FM) ordinarie utbildningssystem, i kombination med att kommande befattningar kräver förmåga att uppträda som befäl och förman. PSK OFSK är en kombination av uppdragsutbildning vid Försvarshögskolan (FHS) och utbildning internt FM. Utbildningen omfattar två terminer och den studeranden är anställd under hela utbildningstiden. 
PSK OFSK riktar sig till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som önskar verka inom Försvarsmakten i sin medicinska profession (t ex som stabsläkare). 
För dig med akademisk examen som vill arbeta som ordinarie yrkesofficer (t ex som plutonchef) hänvisar vi till ordinarie Program Särskild Kompetens Officer (PSK OFF). 
För dig med akademisk examen som vill arbeta som ordinarie reservofficer (t ex som plutonchef) hänvisar vi till ordinarie Anpassad Reservofficersutbildning (AROU).

PSK OFSK övergripande målsättning är att Försvarsmedicinska officerare ska kunna verka i en militär miljö, inom området för sin särskilda kompetens.
PSK OFSK övergripande syfte är att tillgodose FM behov av Försvarsmedicinska officerare som kan verka i stab på stridsteknisk, taktisk och operativ nivå samt bidra till operativ effekt inom den militära professionen

Programmet kommer att påbörjas, med inriktningen, varje år v33 (preliminärt), med start hösten 2018. Examen kommer att tas v26 (preliminärt) varje år. Det kommer att finnas möjlighet att läsa programmet på ett upp till fem år, d v s mer komprimerat eller mer utspritt.

För de som startar utbildningen 2018 kommer det militära kravet att vara värnplikt eller GMU/GU, lägst gruppchefsutbildad. För utbildningsstarter därefter (2019 och framåt) har vi tagit höjd för att kandidater utan militär bakgrund ska ha tid att genomföra grundläggande soldatutbildning (GSU INT) på fem veckor (v46-50) året innan utbildningen börjar, samt en gruppbefälsutbildning (GBU) på fyra veckor under våren samma år som utbildningen börjar.

Inför 2018 års utbildningsstart kommer vi att fokusera på läkare, veterinärer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt apotekare. Inför framtida utbildningsstarter kommer vi även att rekrytera specialistsjuksköterskor, biomedicinska analytiker och tandläkare.

OBS! Detta ansökningsförfarande är enbart till för kandidater som inte är anställda inom Försvarsmakten. Om du idag är anställd i Försvarsmakten sker ansökan via Vidar/Emilia och kontakt med närmaste chef.

TIDPLAN
Denna ansökan, till 2018 års utbildningsstart, är öppen från v802 till som längst v804. Annonsen kan komma att stängas tidigare, så ansök så snart som möjligt.
Ansökan till 2019 års utbildningsstart kommer att vara öppen mellan v814 och v817. 

UTBILDNINGSPLAN
Utbildningens första termin görs på Karlbergs Militärhögskola (Stockholm) tillsammans med ordinarie Officersprogram. Andra terminen består av befattningsutbildning med försvarsmedicinskt stabsarbete på högre nivå och genomförs främst på FömedC i Göteborg.

EFTER GENOMFÖRT PROGRAM
Efter avslutad PSK OFSK kommer du, när lämplig tjänst finns ledig, kunna söka eller kunna placeras på något av FM förband för att tjänstgöra som OFF kontinuerligt/heltid (”yrkesofficer”) alternativt OFF tidvis tjänstgöring (”reservofficer”).

KVALIFIKATIONER

 • Legitimerad läkare med påbörjad (och fortsatt planerad) specialistutbildning. Kunskaperna ska vara aktuella.

ALTERNATIVT

 • Legitimerad veterinär med erfarenhet av arbete inom public health-sektorn

ALTERNATIVT

 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör, med högskoleexamen, och med allsidig utbildning (miljöbalken, djurskyddslagen, livsmedelslagen och smittskyddslagen) samt erfarenhet från självständigt arbete som miljö- och hälsoskyddsinspektör.

ALTERNATIVT

 • Legitimerad apotekare med minst 2 års yrkeserfarenhet. Erfarenhet av kvalitetsarbete inom läkemedelsområdet.


SAMT

 • Fullgjord värnplikt, Grundläggande Militär Utbildning (GMU/GU), som lägst gruppbefälsutbildad, eller annan svensk militär utbildning som arbetsgivaren finner lämplig.
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska
 • Fullt frisk och har god fysik
 • B-körkort

MERITERANDE

 • Internationell tjänstgöring inom Försvarsmakten
 • Erfarenhet av tjänstgöring i stab
 • Erfarenhet av att leda och/eller utbilda

PERSONLIGA EGENSKAPER
Du måste kunna arbeta i grupp men också självständigt under svåra fysiska och psykiska förhållanden. Med andra ord måste du gilla att vara ute i fältlika förhållanden. Om du är en problemlösare med god analytisk förmåga är det en fördel. Du tror på människors lika värde, har demokratiska värderingar och är beredd på att tjänstgöra både nationellt och internationellt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 


TYP AV ANSTÄLLNING: Anställd under hela utbildningen i enlighet med Officersförordningen §20. Provanställning på sex månader tillämpas
ARBETSORT: Stockholm och Göteborg
TILLTRÄDE: V833
LÖN: Individuell lönesättning

URVAL OCH INTERVJUER
Urval sker under v807. Intervjuer och tester kommer att ske vid två tillfällen. Vid ena tillfället kommer du att testas på Rekryteringsmyndigheten i Stockholm eller Malmö, enligt krav mot officerslämplighet.Detta kommer att ske före v 812.Professionsintervju och säkerhetssamtal kommer att genomföras under v 809 vid Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg. Slutligt urval/nominering sker under v813-814, och besked om antagning kommer meddelas senare under våren.

UPPLYSNINGAR LÄMNAS AV 
Chef Bemanningsavdelningen Ann-Sofie Schön, 070-562 26 19, ann-sofie.schoon@mil.se

FACKLIGA REPRESENTANTER 
OFR/O: Jonas Rynner och SACO: Anders Johnsson nås via vxl 031-69 20 00


Välkommen med din ansökan senast 2018-01-28. OBS! Annonsen kan komma att stängas tidigare, så ansök så snart som möjligt. Ansökan skall innehålla minst ett bifogat CV och ett bifogat personligt brev.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg. Vid centrumet finns kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och rekryter. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 19 januari 2018
 • Plats: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Försvarsmedicincentrum (FömedC) Göteborg
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Deltid
 • Sista ansökningsdag:2018-01-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan