Stabsassistent OR 4 till Flygtaktiska staben

Om tjänsten


Flygtaktiska chefen (FTCH) leder luftstridskrafternas förband i insatser och operationer samt representerar taktisk insatsverksamhet i internationella kontakter. Till sitt stöd har FTCH den Flygtaktiska staben (FTS). FTS planerar, leder och efterarbetar insatser med luftstridskrafter nationellet och internationellt. Detta ska staben kunna göra i fred, kris och krig. Inom staben ansvarar Genomförandeavdelningen (FTS A3) för pågående operationer, organiserad i en Planerings- och en Genomförandesektion.

Genomförandesektionen vid flygtaktiska staben söker stabsassistent som skall stödja i det administrativa arbetet vid Air Operation Center (AOC). Insatsverksamheten är i många avseenden händelsestyrd, där förmågan att hantera snabbt uppkomna uppgifter och förändrade situationer är av stor betydelse.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som assistent på FTS A3 kommer du att vara underställd C A3 GEN och handlägga ärenden rörande pågående insatsverksamhet samt uppgifter knutna till planering av kommande verksamhet. Arbetet kan innebära en del resor under kortare perioder för att delta i bland annat övningsverksamhet. I rollen kommer du att:
Hantera inkommande och utgående information till/från sektionen.
Svara för att information från olika informationssystem struktureras i sektionens och avdelningens gemensamma databaser samt för den kontinuerliga vården av databaserna.
Vara delaktig i framtagandet av beslutsunderlag.
Stödja genomförandet på FTS med framtagning av underlag.
Beredd att Stödja C A3 GEN och FTS A3 övriga arbete med administrativt stöd.

Kvalifikationer
3-årig gymnasieutbildning med teoretisk inriktning
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Goda kunskaper avseende databashantering och informationsstrukturering
Genomförd värnplikt, GMU eller GU.
Kännedom om Flygvapnets organisation och krigsförband

Meriterande
Utbildning i Försvarsmaktens sambands- och informationssystem
Utbildning i signalskydd och IT-säkerhet
Erfarenhet av internationell verksamhet
Erfarenhet av VIDAR, PRIO och SWECCIS
Kunskap och förståelse avseende Flygvapnets organisation och krigsförband

Personliga egenskaper 
Vi lägger stort vikt vid personliga egenskaper och rätt person för tjänsten har god social kompetens och kan med enkelhet samarbeta med andra.  Det är en förutsättning att du är noggrann, strukturerad och målinriktad och att ditt säkerhetsmedvetande är väl utvecklat.

Övrigt
Tillträde: snarast, befattningen är tillfällig och maximal tid är 8 år
Tjänsten är placerad i Stockholm
Befattningsnivå är GSS/OR4

Förfrågningar angående befattningen kan göras till rekryterande chef Jan-Olof Lindström på 08 7889436

Fackliga kontaktpersoner
OFR/O HKV Arne Nilsson
OFR/S HKV Pia Almström
SACO HKV Camilla Robertsson
SEKO Försvar HKV Hans Monthan
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00

Välkommen med din ansökan senast 2018-02-02. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både officerare och civila experter. Högkvarteret (HKV) utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, juridiska staben, personalstaben och informationsstaben.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 12 januari 2018
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-02-02

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan