Planeringsofficer (G57) vid Särskilda operationsgruppen

Om tjänsten

Beskrivning av förbandet

Särskilda operationsgruppen (SOG) är kärnförbandet inom Försvarsmaktens specialförband och lokaliserat i Karlsborg. SOG´s främsta egenskaper är hög kvalitet, hög tillgänglighet, stor rörlighet, flexibilitet och anpassningsförmåga. Vi strävar efter enkelhet såväl i planering som i genomförande, oförutsägbarhet genom okonvetionella och flexibla metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet i genomförandet.

Vi har högkvalitativ, uppgiftsanpassad och lätt utrustning för att kunna ha stor rörlighet, såväl strategiskt som taktiskt och för att kunna lösa uppgifter som de reguljära förbanden av olika orsaker inte har möjlighet att lösa.

Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings och träningsnivå.

Beskrivning av enheten

Planeringssektionen (G57) samordnar under stabschefen, förbandets externa kontakter, såväl nationella som internationella. Utarbetar SOG långsiktiga planering avseende övningsverksamhet och insatsplanering.

Stödjer övriga enheter/avdelningar vid förbandet i samband med utbildning, övning eller insats.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

På sektionschefens inriktning/direktiv leda eller stödja planering och bedömmande av SOG verksamhet på medellång till lång sikt, både avseende PROD (utbildnings-, tränings-, och övningsverksamhet) och INSATS.

Du skall kunna planera och genomföra förbandsövningar på både systemnivå och förbandsnivå.

Samverka med interna enheter (inom FM och FMSF) och externa organisationer (utanför FM).

Beredd:

 • Genomföra verksamhetsplanering (avsende utbildning och förbandsproduktion)
 • Deltaga i planeringskonferenser nationellt/internationellt
 • Utgöra planeringsofficer alt chef planeringslag vid insats

Krav:

Svensk medborgare

Officersexamen, lägst OF-2 (kn) alt OR-8 (Fv)

Körkort klass *B

Meriterande:

Erfarenheter av planeringsarbete i stab (bataljonsnivå eller högre)

Genomförd utlandstjänst.

Goda kunskaper i engelska (skrift/tal)

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet såsom:

 • god samarbetsförmåga
 • initiativförmåga
 • flexibilitet
 • stresstålighet
 • förmåga att tänka okonventionellt
 • noggrannhet
 • förmåga att växla fokus mellan helhetsförståelse och detaljnivå
 • analytisk förmåga syftande till att kunna utföra arbeten sakligt, objektivt och balanserat
 • förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar.

 

Övrigt

Rekryteringsprocessen kommer att omfatta flertalet intervjuer, tester mm. Internutbildning kommer att genomföras vid SOG.

Tillträde mm

Tidsbegränsad placering tidigast från 2018-08-01 eller enligt överenskommelse

Upplysningar om befattningen kan lämnas av:

Kontakta SOG, sog@mil.se att: Planeringsofficer

Ansökan

Med ansökan skall CV, personligt brev och foto. Andra intyg/bevis motsv. som styrker erfarenheter/kompetenser som sökande vill åberopa må bifogas.

Sista datum för ansökan:

2018-02-28

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 23 januari 2018
 • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Försvarsmakten
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-02-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan