Logistikofficer OF-3 till Armétaktisk stab G4

Om tjänsten


I rollen som logistikofficer är det möjligt för dig att få ta del av erfarenhet av såväl nationella som internationella logistikfrågor på högre taktisk nivå!

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Deltar i det nationella logistikstödet till insatta förband både nationellt och internationellt.
Samordnar planering, ledning, analys och utvärdering av logistikfunktionen i de insatser som ATS ansvarar för.
Samordnar och deltar i logistikutbildningen av insatta förband.
Samordnar systemstödsplanen för insatta förband.
Ansvarar för analys av DUC logistikrapporter.
Ansvarar för att det finns en aktuell gemensam logistiklägesbild på ATS.
Utarbetar underlag till logistikdelarna i ATS orderverk.
Deltar i taktiska bedömningar utgående från aktuellt läge avseende logistikfunktionens möjligheter och begränsningar.
Deltar i planering, uppföljning och analys av budget för insatta förband.
Stödjer INSS/J4 samt ATS övriga delar i dialoger med FMLOG.
Stödjer ATS övriga delar och DUC avseende genomförandet av logistik.

Kvalifikationer
Du har goda kunskaper om Försvarsmaktens logistik nationellt/internationellt.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, i vilka du kan uttrycka dig i båda tal och skrift.
Du uppfyller Försvarsmaktens krav för FM Fysisk Standard grundnivå.
Ordinarie befattning är OF-3 men då tjänsten är ett tidsbegränsat vikariat kommer större vikt att läggas vid reell kompetens än vid nivå.

Meriterande
Du har tjänstgjort i logistikbefattningar på bataljons- och brigadnivå och bör ha tjänstgjort vid logistikfunktionen vid regemente, flottilj eller FMLOG.
Du har erfarenhet av stabsarbete på förbandsnivå och/eller vid högre stab.
Du har genomfört internationell militär tjänstgöring, företrädesvis som logistikofficer.

Personliga egenskaper
Du är mål- och resultatinriktad med god arbetskapacitet samt har förmåga att kunna leda, och/eller ingå i flera projekt/arbetsgrupper parallellt. Du har god samarbetsförmåga, är social, engagerad, kommunikativ och flexibel men också noggrann och uthållig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Tillträde snarast tom. 190731.
Anställningen är en tidsbegränsad placering vid Högkvarteret. Möjlighet till pendling finns.
Tjänsten är placerad vid Högkvarteret på Lidingövägen i Stockholm.

Förfrågningar angående befattningen kan göras till C ATS G4, Niclas Wetterberg, via ats-g4@mil.se.
 
Facklig kontaktperson
OFR/O Arne Nilsson 08-788 79 20
 
Välkommen med din ansökan senast den 28 februari 2018
 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både officerare och civila experter. Högkvarteret (HKV) utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, juridiska staben, personalstaben och informationsstaben.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 19 januari 2018
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-02-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan