Stabsofficer - Materielproduktionsledare

Om tjänsten


Produktionsledningen vid Högkvarteret leder Försvarsmaktens förband, skolor och centra samt ansvarar för beredskapshållning av krigsförband.

Produktionsledningens Lednings- och underrättelseavdelning, PROD LEDUND, har under Försvarsmaktens Ledningssystemchef (LSC) ansvar för Försvarsmaktens ledningssystem, utpekade krigsförband och organisationsenheter (LedR, FMTIS och FM UndSäkC).

PROD LEDUND söker en stabsofficer med ansvar för samordning av materielfrågor inom lednings- och underrättelseområdet med placering vid avdelningens Samordningssektion.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

De övergripande uppgifterna för befattningen är att leda och koordinera PROD LEDUND arbete inom försvarslogistik, materiel- och förnödenhetsförsörjning både avseende förändrad förmåga och vidmakthållande.

Detta innebär bland annat:

 • Vara sammanhållande för PROD LEDUND planering och uppföljning av materielbehov, materielfördelning och materielunderhåll inklusive materielunderhållskostnader.

 • Vara PROD LEDUND dialogpartner mot PROD FLOG MTRL.

 • Samverka med FMV i frågor rörande planering och uppföljning av materielproduktion.

 • Svara för LEDUND underlag till försvarslogistikplan (FLP).

 • Delta i centrala planerings- och uppföljningsprocessen (CPU) avseende anskaffning och vidmakthållande materiel.


Kvalifikationer

 • Genomförd stabsutbildning (SU/TSK) vid FHS
 • God insikt i ledningsförbandens verksamhet
 • Övergripande kunskap och förståelse för försvarsmaktens ledningssystem inom alla stridskrafter
 • Erfarenhet och intresse att arbeta med ekonomi och planering
 • Erfarenhet av att leda projekt
 • Mycket goda kunskaper i att uttrycka sig i tal och skrift

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du måste vara drivande, ansvarstagande och ha ett gott sinne för ordning och reda. För tjänsten krävs att du är initiativrik och har god förmåga att arbeta självständigt och i grupp. Din personliga läggning måste vara social och kommunikativ. Du behöver ha förmåga att arbeta under korta tidsförhållanden liksom långsiktigt.

Övrigt
Arbetsplatsen är belägen på Gärdet i Stockholm.
Tillträde: snarast eller efter överenskommelse.

Förfrågningar angående befattningen kan göras till Chefen för Samordningssektionen, övlt Ylva Pekkari på telefon 08-788 75 00 (vx)

Fackliga kontaktpersoner
SACO HKV Camilla Robertsson, tfn 08-788 76 32
SEKO Försvar HKV Hans Monthan, tfn 08-788 90 03
OFR/O HKV Arne Nilsson, tfn 08-788 79 20
OFR/S Pia Almström, tfn 08-788 84 07

Välkommen med din ansökan senast 2018-02-28. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både officerare och civila experter. Högkvarteret (HKV) utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, juridiska staben, personalstaben och informationsstaben.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 25 januari 2018
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-02-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan