Underrättelseassistent vid S2 32.underrättelsebataljonen

Om tjänsten

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet som underrättelseassistent på underrättelsesektionen S2 präglas av strukturering och rutinmässigt arbete, där datorn utgör det mest framträdande tekniska hjälpmedlet. Underrättelseassistentens roll vid 32.Undbat är att understödja och assistera vid sammanställning och kategorisering av information från olika sensorer. I ditt arbete ingår också att bidra till analytikerns arbete med att skapa prognoser. Arbetet mynnar ut i en produkt som utgör en del i det underlag högre chef nyttjar för att kunna fatta beslut om kommande verksamhet.

Positiva personliga egenskaper för en stabsassistent är noggrannhet, struktur, datavana, initiativtagande och ett väl utvecklat ordningssinne. Du förväntas delta i insatser i den omfattning som regering och riksdag beslutar om. Under den period då du inte genomför insats bedrivs fortlöpande utbildning, träning och återhämtning.

Generella krav för anställning:
Svenskt medborgarskap.
Skall ha genomfört värnplikt eller GMU med godkända betyg.
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
B-körkort.

Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet från utlandstjänst, företrädelsevis i stabs- eller underrättelsebefattning.
Utbildad underrättelseassistent eller motsvarande.
Erfarenhet och god vana att arbeta i Microsoft Office.
Militärt förarbevis på RG32, GW alt TLC.

Systemoperatör signalskydd och kryptosystem såsom MGL, MGSI.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Dokument att bifoga ansökan:
Personligt brev med beskrivning av dig själv och levnadsbeskrivning både civilt och militärt.
CV
Gymnasiebetyg.
Högskole-, universitetsbetyg eller annan eftergymnasial utbildning.
Annan meriterande utbildning/kompetens/erfarenhet.
Körkort och militära förarbevis.
Militärt vitsord.
Betyg från internationell tjänstgöring

Sista ansökningsdag: 2018-02-25

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Chef S2 Kn Daniel Fölstad
Tel: 0505-451000
Mail: daniel.folstad@mil.se

Fackliga kontaktuppgifter(ATO):
Tel: 0505-45 10 00
Mail: ato-k3@mil.se


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livregementets husarer, K 3, har lätta, snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en lätt bataljon och en underrättelsebataljon. Den lätta bataljonen är ett snabbinsatsförband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser med stöd av avancerad teknik, förband på marken och obemannade luftfarkoster, UAV. Vid K 3 finns dessutom Försvarsmaktens överlevnadsskola, FÖS, samt Örebro/Värmlandsgruppen som ansvarar för utbildning av hemvärnsförband i Örebro och Värmlands län.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 25 januari 2018
  • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Livregementets husarer (K 3) Karlsborg
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-02-25

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan