Stabs/stridsledningsassistent (OR2-3) Regional Stab Mitt / J3

Om tjänsten

Bakgrund/information om RS M:

Regional stab Mitt är en av fyra regionala staber som inrättades 2013-01-01.  

RS M är grupperad i Kungsängen och har ansvar för de sju länen, Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland och. Uppgifterna är att bland annat att leda, planera och genomföra samverkan med regionala och lokala aktörer samt näringslivet, leda underrättelse- och säkerhetstjänsten inom regionen, leda underställda förband samt att genomföra regional försvarsplanering. 

Befattningsbeskrivning Stridsledningsassist

RS M söker en stridsledningsassist med placering i Kungsängen.

Den huvudsakliga uppgiften är att stödja Insatssektionen med att leda och samordna militär verksamhet inom ramen för markterritoriell verksamhet. Behovet av ledning och samordning varierar över tiden med hänsyn till verksamheten. Markterritoriell ledning sker dygnet runt och alla dagar. Från normalläge till väpnad konflikt. Att stödja innebär att förbereda för Insatssektionens förmåga leda samt att under genomförandet aktivt stödja i ledningen.

Befattningen innebär också att man är ett chefsstöd till C MR M och stödjer chefen att utöva sin ledning.

Befattningen innebär också ett generellt stöd till staben vid försvarsplanering, totalförsvarsplanering, samverkan inom regionen, samordningsmöten, ordergivningar, stabsorienteringar med mera.

Du arbetsleds av C Insatssektionen.

-  Stödjer ledningen av pågående verksamhet inom Militärregion Mitt och upprätthåller relevant lägesbild.

-  Kan delta i ledningen av insatser under enkla och uppkomna situationer från fältet.

-  Stödjer C MR M.

-  Stödjer staben vid stabsarbete.

Arbetet är till viss del förlagt till kvällar och helger.

Generella krav för befattningen

-  God kunskap om Försvarsmaktens struktur och uppgifter.

-  God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

-  Svenskt medborgarskap.

-  OR2-3

-  Körkort B

Önskvärda meriter

-  Erfarenhet från stabsarbete, bataljonsstab eller högre.

-  Grundläggande kunskaper och färdigheter om de vanligaste sambandsmedlen i armén.

Personliga egenskaper

-  God stresstålighet och uthållighet.

-  God fysisk status.

-  God förmåga till självständigt arbete och förmåga att ta initiativ

-  Förbättrar och utvecklar sektionens förmåga.

-  Söker uppgifter och ger positiv rapportering om egen förmåga och förslag på uppgifter och lösningar.

Krav

-  Godkänt säkerhetssamtal och registerkontroll är krav för tjänsten och efterföljande inplacering i Registerklass 2. Dessa görs under processen innan en anställning kan bli aktuell.

-  Genomförd godkänd militär grundutbildning.

Typ av tjänst

-  GSS/K anställning enlig ”Avtal om tidsbegränsade anställningar med kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten”.

Arbetsort

-  Kungsängen

Upplysning om tjänsten

Kontakta chefen för Insatssektionen J3
Mj. Ramstedt, nås via växeln: 08-584 540 00 

 
Sista ansökningsdag

2018-03-04

Tillträde

Snarast  

Fackliga representanter

OFR/O Jan Bajer, SEKO Thomas Klasson, SACO Catarina Malmrot, OFR/S Madeleine Daleo. Samtliga nås via växeln: 08-584 540 00 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Sveriges största regementen med anor från 1521. Våra blåklädda soldater som bevakar de kungliga slotten är kanske de som syns mest utåt, men vi gör så mycket mer. Vi svarar bland annat för utbildningen av personal som åker på internationella uppdrag samt all militärpolisverksamhet. Inom Livgardet finns säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Militärregion mitt, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 30 januari 2018
  • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Livgardet (LG) Kungsängen
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-03-04

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan