Militärhögskolan Karlberg söker C Planavdelningen för placering vid Kadettbataljon

Om tjänsten

Om tjänsten

Vid Militärhögskolan Karlberg sker utbildningen av kadetter till officersyrket. Försvarshögskolan (FHS) genomför den akademiska utbildningen av kadetterna på Karlberg i alla ämnen utom fysiskt stridsvärde. Försvarsmakten, med Karlbergs egna lärare, svarar för delar av den militära professionsutbildningen, individutvecklingen och för ledning av de övningar som genomförs under programmet. Dessutom genomförs annan militär utbildning under och mellan terminerna i Försvarsmaktens regi

Kadettbataljonen (Kdbat) genomför utbildningsverksamhet och stödjer Försvarshögskolan under genomförandet av det 3-åriga Officersprogrammets högskoleutbildning. C Planavdelningen vid Kadettbataljonen leder Planavdelningen och arbetar med ett flertal uppgifter av skiftande slag.

Löpande arbetsuppgifter

 Uppgifterna innebär bland annat att:

· Leda Planavdelningen.

· Planerna och samordna Kdbat verksamhet. 

· Genomföra och leda olika projekt inom Kdbat.

· Samordna, genomförandet av Officersprogrammet mellan Kdbat och Försvarshögskolan.

· Planera och samordna resursbeställningar till Försvarsmakten.

· Stödja skolledning/ övriga delar av MHS Karlberg vid skolgemensamma projekt.

Tjänsten innebär till största del administrativt arbete inom bataljonsstaben, dock deltar C planavdelningen i ett flertal övningar per år.

Önskvärda kvalifikationer

Yrkesofficer, OF 3. Då vi eftersträvar mångfald ser vi gärna kvinnliga sökande.

Vi söker en kollega med:

· Mycket god förmåga att leda ett arbetslag.

· Mycket god förmåga att samverka med andra enheter och funktioner inom och utom FM.

· God förmåga avseende såväl administrativt arbete som praktisk övningsledning. 

· God förmåga att arbeta självständigt såväl som i ett arbetslag.

· God förmåga att hantera Vidar, PRIO och Emilia.

· God förmåga att planera och bidra till utvecklingen av eget ansvarsområde, delta i och utvärdera övningar samt ansvara för uppföljning, resultat och budget.

· Meriterande är tidigare arbete med kadetter, förståelse för utbildningen vid FHS och officersprogrammet.

· Även ett gott kontaktnät inom FM/FHS samt erfarenhet av övningsledning på plutons-/kompaninivå är meriterande.

Övrigt

· Tillsvidareplacering vid MHS K.

· Tillträde snarast efter överenskommelse

· Till ansökan ska CV samt personligt brev bifogas

· Individuell lönesättning tillämpas

· Sista ansökningsdag 2018-03-31

Upplysningar om jobbet lämnas av 

Chefen Kadettbataljonen, Övlt Fredric Westerdahl eller av chefen för planavdelningen, Mj Hans Flach, båda nås via växeln 08-514 390 00.

Fackliga representanter

Johan Danko OF Karlberg

Maria Back-Nilsson SACO

Stefan Ragnebrink Försvarsförbundet

Christer Norman SEKO försvar

Samtliga nås via växeln 08-514 390 00


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Vid Militärhögskolan Karlberg genomförs den grundläggande treåriga officersutbildningen tillsammans med Försvarshögskolan. Vid skolan finns dessutom Managementenheten, Försvarsmaktens utbildningsenhet, Försvarsmaktens enhet för idrott och friskvård, Lokalplaneringsenhet Mitt och Skolenheten.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 30 januari 2018
  • Plats: Solna, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Militärhögskolan-Karlberg (MHS-K) Stockholm
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-03-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan