Luftvärnsregementet söker rekryter för anställning som gruppbefäl och soldater (GSS).

Om tjänsten

Luftvärnsregementet inne i ett expansivt skede där vi står inför anskaffning av två för Sverige helt nya luftvärnssystem. Med anledning av detta söker vi nu personal som ska göra framtidsvisionen för luftvärnet till verklighet. Vi söker i första hand rekryter som genomför grundutbildning vid Luftvärnsregementet men du som är rekryt vid annat förband/regemente/organisationsenhet eller genomfört grundutbildning tidigare är också välkommen att söka.

Under våren genomför vi en omfattande rekryteringsprocess och avser anställa ett stort antal nya medarbetare från och med den 18 juni. Personalen som rekryteras är tänkta att ingå antingen i vårt Insats- & och beredskapskompani eller Försökskompani som bildas vid halvårsskiftet. På sikt skall dessa kompanier ombeväpnas och omutbildas till något av luftvärnssystemen Patriot eller RBS 98 (IRIS T), utbildning kan komma att ske i annat land än Sverige.

Vi söker personer till följande befattningar:
Gruppchef PATGB 203/Und  
Gruppchef Stab- & tross
Sjukvårdsgruppchef
Sjukvårdare
Trossgruppchef
Trossoldat 
Luftvärnsmekaniker
Sambandsmekaniker
Stabsgruppchef
Ledningssoldat
Ledningssoldat stridssjukvårdare
Stabsassistent
Stf gruppchef 97 (lav alt brr)
Luftvärnssoldat 97
Luftvärnssoldat 97/skytt
Luftvärnssoldat 97/stridssjukvårdare
Luftvärnssoldat 97/robottross
Stf gruppchef Rb 70
Luftvärnssoldat 70
Luftvärnssoldat 70 stridssjukvårdare
Sensorledare
Radarbefäl
Radarsoldat
Stridsfordonssoldat/förare
Stridsfordonssoldat/skytt

I din ansökan skall du som rekryt vid Luftvärnsregementet bifoga:

 • CV

Du som idag är rekryt på annat ställe i Försvarsmakten än Luftvärnsregementet skall bifoga:

 • CV

 • Du kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen kallas till fysiska tester och anställningsintervju.

Om du genomfört grundutbildning tidigare är 17-18 skall du bifoga:

 • CV

 • Intyg från tidigare militär anställning/utbildning (ex. GMU)
 • Du kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen kallas till fysiska tester, anställningsundersökning och anställningsintervju.

Vid anställning kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet.

*Anställningsundersökning= Hälsoundersökning inför anställning där bland annat hörsel, syn, allmän hälsa etc kontrolleras av sjuksköterska och läkare, genomförs av lokal Försvarshälsa.

*FMFyss= Försvarsmaktens fysiska baskrav, krav för befattningar varierar beroende på typ av tjänst. Vi testar våra sökande till tjänsterna genom FM Multitest och Cooperstest (2 km löpning)

För frågor kring rekryteringsprocessen:

 • Lt Kristoffer Eriksson 0768-764327


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men verkar framför allt i luftarenan. Uppgifterna är att övervaka luftrummet och upptäcka hot, samt skydda viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet. Med hjälp av olika sensorsystem övervakar de luftrummet, och skicka information till robotsystem som har till uppgift att bekämpa mål i luften.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 06 februari 2018
 • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
 • Förband: Luftvärnsregementet (Lv 6) Halmstad
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-03-11

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan