Moderna beredskapsjobb

Om tjänsten

Vaktmästare/serviceman

Den här annonsen vänder sig till dig som omfattas av den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Moderna beredskapsjobb.

En stor del av arbetet som Vaktmästare/serviceman består av att ansvar för materiella värden såsom fordon, maskiner, målmaterial och bedriva detta arbete efter våra riktlinjer. Du kommer även att arbeta med underhållsarbeten på våra utbildningsanordningar och grönytor och se till så att de är så bra de kan vara för att soldater och officerare ska kunna bedriva så bra utbildning som möjligt. En del av att se till att utbildningarna håller är att du är delaktig i skjutsäkerheten och är med och upprätthåller brandberedskap och ansvarar för brandbekämpningen.

Önskad Kompetens

  • Körkort B.
  • Vara utbildad i t.ex. motorsåg, röjsågsutbildning och verkstadsmaskiner.
  • Byggnadsutbildning alt Verksstadsutbildning/fordonsteknisk utbildning
  • Erfarenhet från arbete vid försvarsmakten/hemvärnet

Anställningens tid och omfattning

Anställningen är inom omfattningen av Moderna beredskapsjobb och VASA (Särskilt vilkorsavtal för vissa statliga anställningar) och varav enligt överrenskommelse men som längst 12 månader.

I den här rekryteringen samarbetar vi med Arbetsförmedlingen. Vänd dig till din handläggare på Arbetsförmedlingen om du är intresserad av att söka detta arbete. Sista ansökningsdag är den 2018-03-31. Utöver kraven ovan kommer vi, vid urval och inför beslut om anställning, särskilt beakta om den sökande omfattas av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men verkar framför allt i luftarenan. Uppgifterna är att övervaka luftrummet och upptäcka hot, samt skydda viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet. Med hjälp av olika sensorsystem övervakar de luftrummet, och skicka information till robotsystem som har till uppgift att bekämpa mål i luften.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 02 februari 2018
  • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
  • Förband: Luftvärnsregementet (Lv 6) Halmstad
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-03-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan