Taktikbefäl OR 8, Logistik till TU Bas

Om tjänsten

Luftstridsskolan söker en Taktikbefäl OR 8, Logistik till taktisk utvecklingsavdelning basförband (TU Bas).

Sökande enhet: LSS / UTV Luft / TUBAS, Linköping

TUBAS i Linköping är en avdelning underställd C UTV LUFT vid LSS i Uppsala. Avdelningen utvecklar förmågor och funktioner för flygvapnets flygbasförband.

Flygvapnets basförband är en viktig förutsättning för hela flygvapnets operativa förmåga, där utvecklingens syfte är att möta framtidens krav.

Du arbetar ofta under eget ansvar i samråd med C TU Bas och i samverkan med andra utvecklingsfunktioner i Försvarsmakten. Arbetet kräver att du är drivande, självständig och kreativ men också har förmåga att se helheten.

Du skall kunna ta initiativ till samarbete med andra berörda förmågeutvecklare både inom UTV LUFT, övriga Försvarsmakten och flottiljernas logistikfunktioner.

Om du trivs med utvecklingsfrågor och har en stark drivkraft att föra utvecklingen framåt, är detta ett jobb för dig.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Du deltar i övergripande utvecklingsarbete av flygbasförbandens förmågor och inriktar därefter utvecklingen av flygvapnets logistikförband.
 • Du analyserar styrdokument och ger förslag till inriktning av utvecklingsarbetet för att därefter driva utvecklingen inom aktuell förmåga.
 • Du handlägger övriga ärenden som hänförs till logistikförmågorna ingående i flygbasförbandens underhålls-, flygterminal- och hälso-/sjukvårdsplutoner/troppar.

För att åstadkomma ovanstående leder du inom dina ansvarsområden:

 • Utveckling av reglementen på taktisk och stridsteknisk nivå.
 • Genomförande av organisations- och metodförsök (OMF).
 • Taktisk utprovning och operationell validering (OPEVAL) av produkter/förmågor.

I uppgifterna ingår också att stödja:

 • Genomförandet av studier inom LSS
 • HKV i förbandets behovssättning av materiel och personal i system IOR.
 • HKV i framtagandet av målsättningsdokument.
 • Stridsskolor, förband och centra inom ramen för eget ansvarsområde.
 • FMV i framtagandet av tekniska kravdokument.
 • HKV och FMV genom att delta alternativt samordna deltagandet i materielförsök (MF).

Önskvärda kvalifikationer:

 • Mångårig erfarenhet av förbandstjänst inom Flygvapnets logistikförband.
 • God insikt i materiellivscykelprocessen och för materieltjänsten styrande datasystem.
 • God helhetssyn om flygvapnet och flygbassystemet.
 • God kunskap i civila och militära regelverk som styr farligt godshantering – ADR/RID, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR och HFFG, BVKF, BVK, IFTEX, SäKI.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
 • God samarbetsförmåga för att leda projekt och arbetsgrupper.

Meriterande:

 • Tidigare tjänstgöring som chef för flygbasförband eller annan logistikenhet i FV.
 • Internationell tjänstgöring inom logistik FV.
 • Erfarenhet av flygdrivmedels-, sjukvårds- och/eller flygterminaltjänst.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Placering: LSS UTV LUFT/ TU Bas, Linköping

Tillträde: Efter överenskommelse

Anställning:Tillsvidare.

Lön: Individuell lönesättning

Upplysningar om befattningen: C TU Bas, Övlt Per Källgarn, 0705-556738

Fackliga företrädare: OFR/O Ärna Peter Oscarson 018-19 63 68

Sista Ansökningsdag är 2018-03-01


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 05 februari 2018
 • Plats: Linköping, Östergötlands län, Sverige
 • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-03-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan