SJUKSKÖTERSKA till KUSTJÄGARKOMPANIET

Om tjänsten

Sjuksköterskor till Kustjägarkompaniet


2.amfibiebataljonen är idag en av Försvarsmaktens modernaste och slagkraftigaste
manöverbataljoner. Bataljonen är ett markstridsförband anpassat för att lösa uppgifter i
skärgårdsmiljö. Förbandet transporteras framförallt med stridsbåtar och löser uppgifter såväl
nationellt som internationellt. Mellan uppdragen tränar förbandet och deltar i nationella och
internationella övningar. Förbandet är beläget 30 min från centrala Stockholm.


Rekryterande enhet: Kustjägarkompaniet


Kustjägarkompaniet är amfibiekårens underrättelseförband. Kompaniets huvuduppgift är
informationsinhämtning genom spaning med hjälp av olika sensorer och personbaserad
inhämtning. Kompaniet har också god förmåga att lösa stridsuppgifter, både genom
kvalificerad indirekt bekämpning och genom direkta stridsinsatser.


Kustjägarkompaniet ska kunna lösa sina uppgifter på stora avstånd från egna enheter. Det
ställer speciella krav och är dimensionerande för både förbandets sammansättning och
resurser. Kustjägarkompaniet ställer mycket höga krav på personalen, bl.a. vad gäller psykisk
stabilitet, omdöme och fysisk prestationsförmåga.


Huvudsakliga arbetsuppgifter


Som sjuksköterska på Kustjägarkompaniet utgör du en mycket viktig del i ett av Sveriges
främsta elitförband. Din huvudsakliga uppgift blir att ingå i kompaniets FRT (forward
resuscitation team), lätta traumagrupp. Utöver detta är du en viktig resurs i att utbilda och
träna förbandets övriga personal inom ramen för militär sjukvård. Gruppernas sjukvårdare,
Medic, har en nyckelroll i förbandets sjukvårdskedja och utbildas kontinuerligt. Skarp daglig
sjukvård för kompaniets anställda är en naturlig del av arbetet och stor vikt läggs vid att
individuellt kunna bedöma och behandlad olika åkommor utan stöd från läkare.


Just nu pågår en målmedveten utveckling av Kustjägarkompaniets sjukvårdförmåga. I din roll
som sjuksköterska kommer du erhålla kontinuerlig vidareutbildning. Denna med fokus mot
det rent medicinska men också för att utveckla soldat färdigheter. Tjänsten är stundtals
mycket fysiskt och psykiskt påfrestande.


Tillsammans med kompaniets läkare har du stor möjlighet att själv vara med och påverka det
fortsatta utvecklingsarbetet. Individuell bedömning genomförs av din tidigare
utbildningar/kunskaper i syfte att tillvarataga och utveckla dessa.
Kompaniet söker sjuksköterskor för både kontinuerlig anställning (hel eller deltid) samt som
tidvis anställda.


Läs mer på: www.kustjagarna.se

Generella krav för anställning:


• Svensk medborgare
• Svensk legitimation som sjuksköterska
• Genomförd värnplikt eller anställd soldat med godkända betyg

• Fullgod syn (1,0 bilateralt och 0,7 på enskilt öga)
• Normal hörsel
• Fullgott färgseende
• Inga allvarliga allergier
• Godkända resultat på fystester för Kustjägare
• Bedömd lämplig för tjänst vid kustjägarkompaniet efter sammanvägning av
bedömningsfaktorer under testdagar
• Godkänd registerkontroll


Meriterande kvalifikationer:


• Jägarutbildad i FM
• Utlandstjänst med goda betyg
• Militära kompetenser/utbildningar
• Förarbevis
• TCCC
• Vidareutbildad inom:
-Akut/ambulanssjukvård
-Distriktssjukvård
-Anestesi/IVA
-Dykerimedicin
• Erfarenhet inom transfusionsmedicin

Fyskrav vid testtillfälle:


• Knäböj med 30kg packning 3 min/ben
• Böjsträck (armböjningar) 40 reps
• Sit ups, raka höga 40 reps
• Statisk rygghäng 60 sek
• Militära räckhäv (chins) 8 reps (handflator framåt)
• Löpning 10 km 49 min
• Marschtest
• Simning och vattenvana med bl.a. bröstsim, livräddning och andra vattenövningar
En särskild medicinsk praktisk/teoretisk uttagning kommer ske vid testtillfället.


Kontaktperson: Erik Andersson, kustjagarkompaniet@mil.se
Fackliga representanter OF Amf: Karl-Johan Boberg 010-823 33 02
Sista datum för ansökan: söndag v.812 (25 mar 2018)


Ansökningsprocess:
Rekryteringen är öppen till och med söndag v.812. Om du bedöms intressant kommer du att
kallas till två dagars tester på Amf 1 Berga v.820. Kallelse kommer att skickas senast v.813.
Testerna omfattar intervjuer av befäl och psykolog, medicinska tester samt fysiska tester.
Dessa befattningar testas mot kraven på Kustjägare.

Övrigt:

• Anställningen påbörjas efter individuellt avtal.
• Förmåner enligt avtal.
• Individuell lön beroende av ansvar och krav enligt gällande avtal


Dokument att bifoga ansökan för alla kategorier:


1. Personligt CV inkl. militära referenser
2. Personligt brev
3. Militära referenspersoner
4. Kopior på av följande betyg, intyg och certifikat:
- Genomförd militär grundutbildning samt ev. internationella insatser
- Gymnasiebetyg, högskola/universitetsbetyg
- Annat meriterande utbildning/kompetens/erfarenhet
- Körkort och militära förarbevis
5. Kopia på svensk legitimation som sjuksköterska.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Amfibieregementet verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden.

Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Våra krigsförband omfattar Andra amfibiebataljonen, 17:e bevakningsbåtkompaniet och 132:a säkerhetskompani sjö samt tre hemvärnsbataljoner. Förbandet är baserat i Haninge (Berga), i Göteborg och på Gotland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 08 februari 2018
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Amfibieregementet (Amf 1) Berga/Muskö
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-03-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan