Stridsledningsbefäl

Om tjänsten

LUFTSTRIDSSKOLAN i Uppsala söker Stridsledningsbefäl till A3,

Mílitär befattning OR 8.

Beskrivning av enheten

A3 är en avdelning inom flottiljstaben som stödjer C LSS i ledning av uppdrag, uppgifter, order och genom styrning, samordning och synkronisering i det korta tidsperspektivet, från fred, kris, höjd beredskap och krig.

Arbetsuppgifter

Som stridsledningsbefäl vid A3 är dina arbetsuppgifter bland annat att:

 • Vara en av de som håller i förbandets genomförandemöte på uppdrag av C A3
 • Vara en av de som tar fram och ger ut Förbandsorder för LSS
 • Vara en av de som tar fram stabsorder för LSS stab
 • Delta i/leda arbetsgrupper syftande till att ta fram beslutsunderlag för C LSS
 • Utarbeta order och direktiv på uppdrag av C A3
 • Arbeta med uppföljning av förbandets verksamhet

Kvalifikationer

 • Erfarenhet från att leda arbetsgrupper
 • Kan arbeta självständigt och under tidspress
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

Önskvärda kvalifikationer

 • Tidigare stabsbefattning från bataljons- och enhetsnivå
 • Erfarenhet av planering
 • Breda generalistkunskaper om FV

Personliga egenskaper

Du är resultatinriktad, ansvarstagande och noggrann. Som person är du driftig och har hög arbetsförmåga. Du fungerar väl i grupp och är bra på att bygga förtroendefulla relationer men har också god förmåga till självständigt arbete inom eget ansvarsområde. Du kan snabbt se sammanhang i helheterna men också urskilja detaljer för att kunna sätta dessa i ett större perspektiv.

Att snabbt förstå, kunna se och vara intresserad av sammanhangen mellan verksamhet och resurser är en förutsättning för att ta sig an befattningen och dess uppgifter på bästa sätt.

Som Stridsledningsbefäl på A3 har du god pedagogisk förmåga och är kommunikativ och lyhörd.

Tjänsten ställer naturligt krav på stort eget ansvar och initiativkraft.

Stor vikt kommer därför att läggas på personlig lämplighet för tjänsten.

Verksamhetsort

Uppsala

Tillträde

Enligt överenskommelse, önskvärt snarast möjligt.

 

Lön

Vi tillämpar individuell lönesättning.

 

Upplysningar

Förfrågningar om befattningen kan göras till C A3,

Övlt Jim Hallander, 018-19 64 83, 072-165 11 41

Eller till Stf C A3,

Mj Henrik Lindström, 018-19 69 12, 076-636 95 74

Facklig företrädare

OFR/S: Gustafson Per, 070-243 60 88

OFR/O Ärna: Oscarson Peter, 018-196 368

SEKO: Larsson Mari-Ann, 070-827 68 53

SACO: Medjed Hedlund Borka, 070-336 37 20


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 12 februari 2018
 • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-03-04

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan