LSS UTV Luft rekryterar Taktikofficer TU Samband, OF1

Om tjänsten

LSS UTV Luft rekryterar Taktikofficer TU Samband, OF1

Kort om UTV LUFT

Flygstridskrafternas insatsförband kräver kontinuerlig utveckling för att insatsförmågan skall kunna vidmakthålls på kort sikt och för att operativ relevans bibehålls på lång sikt. UTV LUFT utvecklar och förbättrar grunden till insatsförbandens insatsförmågor.  Verksamheten spänner från konceptutveckling till förmågeintroduktion vid insatsförbanden och från taktisk till stridsteknisk nivå. Enheten består av ett antal Taktik- och teknikutvecklingsavdelningar (TU) som utvecklar flygvapnets krigsförband och funktioner.

Kort om TU Samband

TU Samband stödjer med ledningssystemkompetens vid utveckling av flygvapnets krigsförband. 

TU Samband stödjer alla avdelningar inom UTV Luft med ledningssystemkompetens vid utveckling av taktiska metoder för flygvapnets samtliga krigsförband, som inarbetas i styrande dokument, publikationer och andra handböcker.

TU Samband stödjer KFA och MOA i högkvarteret avseende utveckling av flygvapnets krigsförband inom ledningssystemområdet. Detta kan ske genom framtagande av underlag till t ex KFS och KFM.

TU Samband deltar i materielutvecklingsprocessen i syfte att medverka till att flygvapnets krigsförband tillförs lämplig ledningsstödsystemmateriel med hänsyn till det taktiska nyttjandet av krigsförbanden.

TU Samband utvecklar krigsförbanden i nära samverkan med respektive förband.

TU Samband inhämtar kunskap såväl nationellt som internationellt genom deltagande i studier, projekt, mässor, övningar och möten.

Sökande enhet:

LSS UTV LUFT, TU Samband.

Arbetsort: Uppsala

Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

Taktikofficer TU Samband deltar i utvecklingen av förmågor rörande sambands- och informationssystem i flygvapnets samtliga typförband, men med särskilt fokus på Strilbataljonen. 

Detta innebär i stort följande arbetsuppgifter:

· Delta i framtagande av flygvapnets övergripande krav och målsättningar för sambandstjänsten.

· Självständigt arbeta mot uppsatta mål för att utveckla flygvapnets strilsambandstjänst.

· Genomföra kvalificerad handläggning och beredning av ärenden inom samband- och informationssystemtjänsten med tyngdpunkt på strilsambandstjänst.

· Samverka med förband, skolor, enheter, HKV och FMV rörande utveckling av SIS-tjänsten.

· Leda projekt och arbetsgrupper.

· Delta i arbetsgrupper. 

· Stötta sektionschefen med att ta fram underlag för budgetering och verksamhetsplanering.

· Arbetsleda inlånad personal (inget personalansvar)

Önskvärda kvalifikationer: 

· Hög social kompetens och ett intresse för att arbeta med människor.

· Kunna bidra till stor arbetsglädje och gott kamratskap och därigenom ge förutsättningar för ett öppet och kreativt arbetsklimat.  

· Lätt för att driva egna projekt med stort eget ansvar. 

· Kunna relatera olika utvecklingsfrågor och problemställningar till ett helhetsperspektiv men även kunna sätta sig in i detaljer. 

· Erfarenhet av sambandstjänst inom flygvapnets strilsystem.

· Kännedom om styrande dokument gällande både produktionsprocessen men även utvecklingsprocessen.

· Krav B-körkort

Meriterande kvalifikationer:

Erfarenhet av att arbeta med utvecklingsfrågor.

Erfarenhet av stabsarbete inom ledningsområdet

Erfarenhet och kunskap inom FTN.

Personliga egenskaper:

På UTV LUFT värdesätts att man är utåtriktad med hög social kompetens och har lätt att knyta kontakter men även att kunna arbeta enskilt under vissa perioder. 

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: 

C UTV LUFT Övlt Jörgen Röstberg, jorgen.rostberg@mil.se, 018-196995, 070-3047388 

C Planavd LSS UTV LUFT Mj Carl Miemois, carl.miemois@mil.se, 073-3293640

C TU Samband LSS UTV LUFT Örlkn Rickard Almlöf, rickard.almlof@mil.se, 070-3027690

Fackliga representanter:

 OFR/O Ärna: Peter Oscarson, 018-196368  

Välkommen med din ansökan senast 2018-03-31

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 14 februari 2018
  • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-03-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan