LSS A3 söker Stridsledningsbefäl OR6

Om tjänsten

LUFTSTRIDSSKOLAN i Uppsala söker Stridsledningsbefäl till A3

Militär befattning OR6

Beskrivning av enheten

A3 är en avdelning inom flottiljstaben som stödjer C LSS i ledning av uppdrag, uppgifter, order och genom styrning, samordning och synkronisering i det korta tidsperspektivet, från fred, kris, höjd beredskap och krig.

Arbetsuppgifter

Som stridsledningsofficer vid A3 är dina arbetsuppgifter bland annat att:

· Utveckla 16. Flygflottiljen som krigsförband

· Inom innevarande års planering ta fram underlag för utbildning och genomförande av krigsförbandets utveckling enligt KFUP

· Delta/Leda arbetsgrupper syftande till att ta fram beslutsunderlag för C LSS

· Samordna verksamhet inom ramen för LSS beredskapsuppgifter

· Ingå i LSS stab inom hela konflikskalan

· Utarbeta order och direktiv på uppdrag av C A3

Kvalifikationer

· Erfarenhet från att leda arbetsgrupper

· Kan arbeta självständigt och under tidspress

· Breda generalistkunskaper om FV

· God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

Önskvärda kvalifikationer

· Tidigare erfarenhet från krigsförbandsutveckling

· Tidigare stabsbefattning från bataljons- och enhetsnivå 

· Erfarenhet av utbildning inom förband

· Erfarenhet av planering

Personliga egenskaper

Arbetet innebär stor och direkt påverkan på Krigsförbandets utveckling. Detta kräver att du har hög integritet och kan företräda avdelningen vid föredragningar inom staben och förbandet. Du är noggrann och prestigelös, vilket också innebär att du är en god lagspelare. Du har förmåga att uttrycka dina åsikter och är tydlig och kommunikativ. Du är flexibel och kan hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastning utan att bli stressad. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper samt färdigheter, lämpligheter och uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden.

Verksamhetsort

Uppsala

Tillträde 

Efter överenskommelse

Lön

Vi tillämpar individuell lönesättning.

Upplysningar

Förfrågningar om befattningen kan göras till C A35, 

Övlt Jim Hallander, 018-19 64 83 alternativt 072-165 11 41 eller till

Stf C A35, Mj Henrik Lindström, 018-19 69 12 alternativt 076-636 95 74

Facklig företrädare 

OFR/S: Gustafson Per, 070-243 60 88

OFR/O Ärna: Peter Oscarson, 018-196 368

SEKO: Larsson Mari-Ann, 070-827 68 53

SACO: Medjed Hedlund Borka, 070-336 37 20

Välkommen med din ansökan senast 2018-03-04.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 14 februari 2018
  • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-03-04

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan