SJUKVÅRDARE TILL 435 SJUKVÅRDSTROPPEN I LINKÖPING

Om tjänsten

SJUKVÅRDARE TILL 435 SJUKVÅRDSTROPPEN I LINKÖPING

Flygbaskompaniet är dimensionerat för att verka vid alla typer av flygplatser och flygbaser. Ett rörligt flygbaskompani skall kunna verka på flera platser samtidigt i syfte att skapa start och landningsmöjligheter för luftfartyg. Kompaniet uppträder sammansatt eller i mindre enheter beroende på uppgiftens komplexitet. Vi har bland annat till uppgift att lösa logistik, ledning/samband, markförsvar, sjukvård, räddning och fältarbete åt olika typer av flygande enheter.

 

435:e Sjukvårdstroppen

435.SjvTo tillhör HKPFLJ och är placerad på MALMEN i Linköping. Sjukvårdstroppen är flottiljens resurs avseende försvarsmedicin och medicinsk evakuering av skadade och sjuka på marken. I första hand utgör troppen ett stöd till de rörliga flygbaskompanierna men även ett stöd till andra flygande delar i Flygvapnet och övriga Försvarsmakten. Troppen upprätthåller sjukvårdsberedskap med ambulans/sjukvårdsgrupper, upprättar en förbandsplats för daglig sjukvård och vissa typer av akuta omhändertaganden. I rollen som sjukvårdare assisterar du sjuksköterskan och läkaren vid omhändertaganden samt arbetar med olika typer av ambulanser beroende på uppdrag.  Mycket av arbetet kommer att vara självständigt alternativt genomföras i mindre grupper vilket gör att du kommer att få ta ett stort ansvar. 

Som sjukvårdare är det viktigt att du har en hög stresströskel och kan agera under press. I gruppen arbetar vi prestigelöst och stödjer varandra för att lösa uppgiften. Tjänsten ställer krav på god fysisk förmåga. Sjukvårdaren skall ha god fältvana och vara beredd att stötta övriga kompaniets plutoner med diverse uppgifter. 

 

Krav:

 • Godkänt gymnasiebetyg i svenska A, engelska A samt Matematik A
 • Genomförd värnplikt alt. GMU med godkänt betyg
 • God fysisk förmåga
 • Godkänd säkerhetsprövning (sker i samband med intervju)

 

Meriterande:

 • Utbildad sjukvårdare enl FM utbildningskrav
 • C alt CE kort
 • Mil förarbevis pansarterrängbil 203/XA 180, BV 2077, tpbtgb
 • Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 
 • Genomförd utlandstjänst
 • Civil erfarenhet av sjukvård

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Fysisk träning skall vara en naturlig del i din vardag.

 

Anställningsform:

Heltid: Schemalagd arbetstid. Tidsbegränsad anställning upp till 8 år enligt Avtal om tidsbegränsad anställning med kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Provanställning i sex månader.

Lön: Individuell lön enligt Försvarsmaktens avtal. 

Nivå: OR1-OR3

Att bifoga med ansökan:

 • Personligt brev som beskriver dig som person och varför du skulle passa för tjänsten.
 • Cv med civila samt militära referenser.

Underlag skall skickas in i format. doc eller PDF. (Format .docx kan ej läsas i FM system för rekrytering)

Om din ansökan inte är komplett komm er du inte gå vidare i processen.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: 

 • C 430 Flygbassäkpluton, tillförordnad C 435 sjukvårdstroppen Fk Johanna Rosén, nås via växlen, tel: 013-28 30 00

Fackliga representanter:

Samtliga nås via växlen, tel: 013-28 30 00

SEKO Bo Eriksson
SACO Birgitta Fälth
OFR/S Urban Ström
OFR/O Mats Häggström

Ansökningsprocessen:

När du skickat in din ansökan kommer du få en bekräftelse via mail att vi mottagit din ansökan. Går du vidare i ansökningsprocessen kommer du bli kallad till intervjuer och fysiska tester. Preliminär tidpunkt för tester: vecka 19.

 

Välkommen med din ansökan senast 2018-04-29

 

Vill du ha en varierande och intressant vardag? 

Uppskattar du att lära dig nya saker och ställas inför nya utmaningar? 

Vill du uppleva en god kamratskap och ha förmånen att träna på arbetstid? 

Uppfyller du kraven i annonsen? 

    

Sök! 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 07 mars 2018
 • Plats: Linköping, Östergötlands län, Sverige
 • Förband: Helikopterflottiljen (Hkpflj) Linköping
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-04-29

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan