Chef för Funktionstabsektionen tillika stf stabschef vid MSK Ledsyst

Om tjänsten

Materielsystemkontor Ledningssystem (MSK Ledsyst) är Försvarsmaktens (FM) centrala förvaltningsenhet för IT-, ledningsstöd- och strömförsörjningssystem. Enheten ansvarar dessutom för utveckling och produktion av delar av FM ledningsstödsystem för verksamhetsledning. MSK Ledsyst är i huvudsak grupperade i Enköping och Stockholm.

Vid enheten finns en Stabsavdelning(StabA) som stödjer enhetsledningen. Funktionsstabsektionen ansvarar för den del av StabA som hanterar central ekonomiledning, produktionsledning och kvalitétsledning inom ansvarsområdet. Vid StabA finns andra sektioner som ansvarar för enhetsadministration och beredskapsplanering samt funktionsanalys.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Stf stabschef vid MSK Ledsyst

Som sektionschef är dina huvuduppgifter att leda, utveckla och följa upp verksamheten inom din sektion. Du motiverar och engagerar dina medarbetare i en verksamhet som ständigt utvecklas och förändras. Sektionen består av 9 befattningar.

Som sektionschef har du personal-, verksamhets- och budgetansvar, samt ett ansvar för att gällande lagar, instruktioner och övriga föreskrifter följs. 

Du är föredragande i MSK Ledsyst Ledningsgrupp i ett stabschefperspektiv och du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar där med dina kunskaper för att utveckla avdelningen som helhet.

Vid behov medverkar du i övriga verksamheter och uppgifter inom enheten.

Befattningen är civil (oberoende).

Kvalifikationer

Akademisk utbildning med flerårig erfarenhet av arbete inom FM, FMV alternativt FOI, goda kunskaper avseende myndigheternas ledning/styrningsprocesser eller bedömd likvärdig inhämtad förmåga.

Meriterande kvalifikationer

Tidigare erfarenhet som sektionschef och/eller stabschef.

Kunskaper avseende Försvarsmaktens ledningssystem på central nivå. Kunskaper/förståelse avseende FM Logistikprocesser samt IT-Process. Kunskap samt erfarenhet att arbeta i FM Lednings och Huvudprocesser.

Personliga egenskaper:

Du är en person med drivkraft och engagemang, du är van att arbeta under eget ansvar och har en tydlig, rak och ärlig kommunikation. Du kommer att delta i det strategiska arbetet med att säkerställa FM ledningssystem tillgänglighet och behöver därför ha god förmåga att delta i och leda arbetsgrupper inom ditt sakområde.

Du har förmåga att självständigt söka relevant information, genomföra analyser och förmedla slutsatser till berörda befattningshavare vid enheten.

Du måste kunna strukturera och prioritera ditt eget arbete. Arbetet kräver också att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och du bör ha körkort.

Tillträde m.m.

Tjänsten är tillsvidareanställning och omfattar heltid. Placeringsort Enköping. Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde efter överenskommelse/snarast.

Om du idag inte är tillsvidareanställd i Försvarsmakten så tillämpas 6 månaders provanställning.

Såv äl yrkesofficerare som civila som fyller kompetenskraven är välkomna att ansöka. I urvalsprocessen kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av avdelningschef Kent Jacobsson, 0171-157043, epost kent.jacobsson@mil.se

Fackliga representanter

OFR/O, OF Enköping Magnus Johansson

SACO-F Magnus Edlund

SEKO-F Per Gustaf Andersson

OFR/S Inge Bäcklin

Samtliga nås via LedR växel: 0171-15 70 00

Övrigt

För att din ansökan skall behandlas skall följande underlag bifogas:

CV, Personligt brev där du beskriver varför just du är lämplig för tjänsten, Kopia av körkort

Sista datum för ansökan 2018-03-25


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 09 mars 2018
  • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Ledningsregementet (LedR) Enköping
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-03-25

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan