STRIDSSJUKVÅRDARE TILL 431 FLYGBASSÄKERHETSPLUTON LINKÖPING

Om tjänsten

STRIDSSJUKVÅRDARE TILL 431 FLYGBASSÄKERHETSPLUTON LINKÖPING

Sökande enhet: 43. Flygbaskompaniet tillhörande Hkpflj Linköping söker stridssjukvårdare(CLS).

Rörligt flygbaskompani med placering på Malmen i Linköping.

Flygbaskompaniet är dimensionerad för att verka vid alla typer av flygplatser och flygbaser.
Ett rörligt flygbaskompani ska som sammansatt eller med delar kunna verka från flera platser samtidigt där start- och landningsmöjligheter finns för understödda luftfartyg. Det rörliga flygbaskompaniet stödjer flygförband samt upprättar, opererar och avvecklar flygplatsen helt eller delvis med stöd av annan aktör. Kompaniet har bland annat till uppgift att lösa följande deluppgifter/funktioner: Logistik, ledning/sambandstjänst, markförsvar, sjukvårdstjänst samt räddning och fältarbete.

Om Flygbassäkerhetstjänst:

Flygbassäkerhetsplutonens uppgifter är att upptäcka, lokalisera. identifiera och avvärja säkerhetshotande verksamhet som är riktad mot våra flygbaser. Detta sker bland annat med hjälp av biologiska (hund) och tekniska sensorer, tillsammans gör de olika sensorerna att effektivitet och säkerhet i vårt arbete ökar. Plutonen löser uppgifter i upp till plutons storlek och kännetecknas av flexibilitet samt att ha stor effekt på liten enhet över stora ytor. Detta innebär ofta långa tider i fält där gruppen till stor del arbetar självständigt och bär med sig utrustning för att kunna lösa uppgift under en längre tid, i olika förhållande och klimat samt under dygnets alla timmar. Huvuduppgiften, skydd av flygbas löses främst genom metoderna fast och rörlig spaning. Detta ställer högt krav på fysisk standard, professionalism, flexibilitet och kamratskap hos dig som individ.

Plutonen består av tre grupper med 8 soldater och 2 patrullhundar samt en understöds/teknik grupp som bland annat har hand om plutonens tekniska bevakningssystem. Flygbassäkerhetsgruppens dagliga arbete präglas av mycket tid i skogen där du och din grupp får öva era färdigheter, övning samt utbildning som varvas med vanliga sodatuppgifter såsom vård och fysisk träning.

Vi söker nu:

431. Flygbassäkerhetspluton är en pluton som idag är operativ och löser olika uppgifter över tiden. Plutonen förstärker sitt personalläge och är i behov av nya Stridssjukvårdare. Du skall vara en soldat som klarar av ge ditt yttersta och att sätta dig själv i andra hand. Som stridsjukvåradare är det du som genomför det intiala omhändertagandet av en skadad soldat. Du har en bredare kompetens inom sjukvård än övriga gruppmedlemmar och det är ditt jobb att tillse att skadade når sjukvårdstransporten levande. I flygbassäkerhetspluton utbildas du för att ingå i en grupp innefattande befattningar som: Gruppchef/Stf Gruppchef, Hundförare, Stridssjukvårdare, Säkerhetssoldater. En viktig del i arbetet är att fortsätta bygga på en mycket god gemenskap i egen grupp och upp till plutonsnivå. Att trivas på jobbet är för oss ett prioriterat fokusområde.

Formella krav:

 • Svensk medborgare
 • Godkänd säkerhetsprövning (sker i samband med intervju)
 • Genomförd värnplikt med godkänt resultat alternativt GMU samt FSU med godkänt betyg
 • God fysisk förmåga enligt nivå 3 på fälttest och nivå 4 på multitest (Fälttest 12.00 min, Multitest 300p)
 • Sjukvårdsutbildning motsvarande stridssjukvårdare (CLS), akut sjukvård fält (ASF) eller jägarsjukvårdare
 • B-Körkort
 • Ej hundallergiker eller hundrädd.

Meriterande kvalifikationer:

 • Värnplikt eller tidigare anställning inom säk-/jägar-/spaningsförband
 • Vapenutbildningar: KSP90, KSP58, GRT, AK4, P88, GRG, P-skott, RB57
 • Utbildning på bildförstärkare
 • Gruppchefsutbildning i Försvarsmakten
 • Tjänstgjort som hundförare
 • Erfarenhet av utlandstjänst
 • Militära förarbevis: LPTGB, TPTGB, TLB, terränghjuling, skoter
 • BE, C, BE körkort
 • Godkänt gymnasiebetyg i svenska A, engelska A, och matematik A

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Fysisk träning skall vara en naturlig del i din vardag.

Anställningsform:

Heltid: Schemalagd arbetstid. Tidsbegränsad anställning upp till 8 år enligt Avtal om tidsbegränsad anställning med kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Provanställning i sex månader.

Lön: Individuell lön enligt Försvarsmaktens avtal. 

Nivå: OR1-OR3

Att bifoga med ansökan:

 • Personligt brev som beskriver dig som person och varför du skulle passa för tjänsten.
 • Cv med civila samt militära referenser.
 • Kursintyg på genomförd stridssjukvårdarutbildning eller motsvarande utbildning

Underlag skall skickas in i format. doc eller PDF. (Format .docx kan ej läsas i FM system för rekrytering)

Om din ansökan inte är komplett kommer du inte gå vidare i processen.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: 

 • C 431. Flygbassäkpluton Lt Johan Hillerström, tel: 013-28 45 57

Fackliga representanter:

Samtliga nås via växlen, tel: 013-28 30 00

SEKO Bo Eriksson
SACO Birgitta Fälth
OFR/S Urban Ström
OFR/O Mats Häggström

Ansökningsprocessen:

När du skickat in din ansökan kommer du få en bekräftelse via mail att vi mottagit din ansökan. Går du vidare i ansökningsprocessen kommer du bli kallad till intervjuer och fysiska tester. Preliminär tidpunkt för tester: vecka 19.

Välkommen med din ansökan senast 2018-04-29


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 07 mars 2018
 • Plats: Linköping, Östergötlands län, Sverige
 • Förband: Helikopterflottiljen (Hkpflj) Linköping
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-04-29

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan