17.Bevakningsbåtkompaniet söker stridsbåtsförare/stridsbåtchef/stridsbåtsmekaniker

Om tjänsten

Stridsbåtspersonal 17.Bevakningsbåtkompaniet

17.Bevakningsbåtkompaniet är baserat i Göteborg. Kompaniets huvuduppgift är spaning och sjömålsstrid på och under ytan i skärgårdsmiljö och kustnära farvatten. Uppgifterna löses självständigt, tillsammans med övriga enheter inom amfibiekåren eller andra marina enheter.

17.Bevakningsbåtkompaniet söker dig som är utbildad stridsbåtsförare, stridsbåtschef eller stridsbåtsmekaniker. Som ingående i båtbesättning vid kompaniet lär du dig använda båten på en mängd olika sätt, i flera olika miljöer och med samtliga ingående vapensystem. Kompaniet nyttjar stridsbåtssystemets samtliga användningsområden, och ser båten som en kvalificerad resurs för uppgiftens lösande.

Stridsbåtsbesättningen stöttar enheterna på kompaniet med till exempel dold innästling, fällning av sensorer och minsystem, samt urdragning i såväl låg som hög hotbild med understöd av tunga kulsprutor och 40mm granatsprutor. Om enheterna inte är i direkt behov av båtarna ska besättningen självständigt kunna lösa uppgifter så som dold/rörlig spaning, sjunkbombsfällning samt båtstrid såväl enskilt som ingående i större enheter.

Tjänsten kräver en hög fysisk och psykisk kapacitet samt en god förmåga att arbeta i små grupper under svåra förhållanden. Utöver detta krävs god förmåga att ta till sig information och tillämpa den praktiskt under såväl rutintjänst som längre övningar och insatser. Vi lägger stor vikt vid rätt inställning, motivation och social förmåga då enheten jobbar enskilt i små grupper under långa perioder.

Ansökan:

Dokument som skall bifogas ansökan är

 • CV med fokus på militära utbildningar, befattningar och kompetenser
 • Gymnasiebetyg
 • Behörigheter, examensbevis och intyg från båt/fartygsrelaterade utbildningar
 • Personligt brev beskrivande dig själv och nuvarande livssituation
 • Vitsord från militär tjänstgöring eller utlandstjänst
 • Referenser (minst 2)
 • Fullständiga kontaktuppgifter inkl epostadress

En urvalsprocess av de sökande görs löpande varefter kallelse till intervju skickas till den sökande senast under vX. Intervju, läkarundersökning samt tester genomförs under en till två dagar.

Anställningen:

Anställningen kan påbörjas efter överenskommelse.

Generella krav för anställning:

 • Anställd eller tidigare anställd inom Försvarsmakten
 • God fysisk förmåga
 • Fälttest 2km, max 11min 30sek med efterföljande gott stridsvärde
 • FMFyss Multitest styrka, 300 poäng
 • God vattenvana samt minst 400m frisim

Meriterande kvalifikationer:

 • Utbildad stridsbåts- chef/förare/mekaniker
 • Godkänt SANS-test (Särskild ANsökan Stridsbåt)
 • Godkänd Grundkurs Amfibie
 • Tjänstgöring vid amfibie- eller spaning/jägarförband
 • Maskin/Navigationsbefäl klass VIII
 • Militära förarbevis

Lön:

Individuell lönesättning tillämpas. I övrigt enligt avtal.

 • Lägsta ingångslön Stridsbåtsförare 21500Kr
 • Lägsta ingångslön Stridsbåtschef 24500kr

Upplysningar om tjänsten:

Ytterligare upplysningar om tjänsten ges av Fj Nicklas Berggren, nicklas.berggren@mil.se

Facklig kontaktperson OF - Kn Johan Dahlgren, johan.dahlgren@mil.se


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Amfibieregementet verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden.

Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Våra krigsförband omfattar Andra amfibiebataljonen, 17:e bevakningsbåtkompaniet och 132:a säkerhetskompani sjö samt tre hemvärnsbataljoner. Förbandet är baserat i Haninge (Berga), i Göteborg och på Gotland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 17 februari 2018
 • Plats: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Amfibieregementet (Amf 1) Berga/Muskö
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-03-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan