430 FLYGBASSÄKERHETSPLUTON I LINKÖPING SÖKER TIDVIS TJÄNSTGÖRANDE SOLDATER

Om tjänsten

VI SÖKER TIDVIS TJÄNSTGÖRANDE SÄKERHETSSOLDATER TILL 430 FLYGBASSÄKERHETSPLUTON I LINKÖPING. 

Sökande enhet: 43. Flygbaskompaniet tillhörande Hkpflj Linköping söker säkerhetssoldater.

Rörligt flygbaskompani med placering på Malmen i Linköping.

Flygbaskompaniet är dimensionerat för att verka vid alla typer av flygplatser och flygbaser. Ett rörligt flygbaskompani skall kunna verka på flera platser samtidigt i syfte att skapa start och landningsmöjligheter för luftfartyg. Kompaniet uppträder sammansatt eller i mindre enheter beroende på uppgiftens komplexitet. Vi har bland annat till uppgift att lösa logistik, ledning/samband, markförsvar, sjukvård, räddning och fältarbete åt olika typer av flygande enheter.

Om Flygbassäkerhetstjänst:

Flygbassäkerhetsplutonens uppgifter är att upptäcka, lokalisera. identifiera och avvärja säkerhetshotande verksamhet som är riktad mot våra flygbaser.Vi uptäcker motståndaren genom ett effektivt nyttjande av personal  biologiska(hund) samt tekniska sensorer.  Plutonen löser uppgifter i upp till plutons storlek. Plutonen kännetecknas av stor flexibilitet och förmåga att leverera stor effekt trots små enheter över stora ytor. Detta innebär ofta långa tider i fält där gruppen till stor del arbetar självständigt och bär med sig utrustning för att kunna lösa uppgift under en längre tid, i olika förhållande och klimat samt under dygnets alla timmar. Huvuduppgiften, skydd av flygbas löses främst genom metoderna fast och rörlig spaning. Detta ställer högt krav på fysisk standard, professionalism, flexibilitet och kamratskap hos dig som individ.

Plutonen har 3 kontinuerligt tjänstgörande befäl och tidvis tjänstgörande soldater. Soldaterna kallas årligen in till ett antal veckor som generellt består av plutonsövningar samt kompani och flottiljövningar. Plutonens grupper består av 8 soldater. Flygbassäkerhetsgruppens arbete präglas av mycket tid i skogen där du och din grupp får öva era färdigheter. 

Vi söker nu:

430. Flygbassäkerhetspluton är en pluton som vid tjänstgöring löser olika uppgifter över tiden. Plutonen bemannas av tidvis tjänstgörande soldater. Plutonen förstärker sitt personalläge och är i behov av nya Säkerhetssoldater. Du skall vara en soldat som klarar av ge ditt yttersta och att sätta dig själv i andra hand. Som säkerhetssoldat har du hand om gruppens förstärkningsvapen (ksp 90), ansvarar för fältarbeten såsom fordonsminor/ försvarsladdningar och sprängtjänst. I flygbassäkerhetspluton utbildas du för att ingå i en grupp med befattningarna: Gruppchef/Stf Gruppchef, Hundförare, Stridssjukvårdare, Säksoldat. En viktig del i arbetet är att bidra till god gemenskap i egen grupp och pluton. 

 

Krav:

 • Genomförd värnplikt med godkänt resultat alternativt GMU samt FSU med godkänt betyg
 • Godkänd säkerhetsprövning (sker i samband med intervju)
 • B Körkort
 • Ej hundallergiker eller hundrädd.

Meriterande kvalifikationer:

 • Värnplikt eller tidigare anställning inom säk-/jägar-/spaningsförband
 • Vapenutbildningar: KSP90, KS P58, GRT, AK4, P88, GRG, P-skott, RB57.
 • Militära förarbevis: LPTGB, TPTGB, TLB, terränghjuling, skoter
 • BE, C, BE körkort
 • Gruppchefsutbildning i Försvarsmakten.
 • Tjänstgjort som hundförare
 • Sjukvårdsutbildning motsvarande stridssjukvårdare (CLS), akut sjukvård fält (ASF) eller jägarsjukvårdare
 • Erfarenhet av utlandstjänst

 

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Fysisk träning skall vara en naturlig del i din vardag.

 

Anställningsform:

Deltid. Tidsbegränsad anställning upp till 8 år enligt Avtal om tidsbegränsad anställning med tidvis tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Provanställning i sex månader.

Lön: Individuell lön enligt Försvarsmaktens avtal.

Nivå: OR1-OR3

Att bifoga med ansökan:

 • Personligt brev som beskriver dig som person och varför du skulle passa för tjänsten.
 • Cv med civila samt militära referenser.

Underlag skall skickas in i format. doc eller PDF. (Format .docx kan ej läsas i FM system för rekrytering)

Om din ansökan inte är komplett kommer du inte gå vidare i processen.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: 

 • C 430. Flygbassäkpluton Fk Johanna Rosén, nås via växlen, tel: 013-28 30 00

Fackliga representanter:

Samtliga nås via växlen, tel: 013-28 30 00

SEKO Bo Eriksson

SACO Birgitta Fälth

OFR/S Urban Ström

OFR/O Mats Häggström

 

 Ansökningsprocessen:

När du skickat in din ansökan kommer du få en bekräftelse via mail att vi mottagit din ansökan. Går du vidare i ansökningsprocessen kommer du bli kallad till intervjuer och fysiska tester. Preliminär tidpunkt för tester: vecka 19.

Välkommen med din ansökan senast 2018-04-29

 

För mer info kring tidvis anställning i Försvarsmakten, klicka här


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 07 mars 2018
 • Plats: Linköping, Östergötlands län, Sverige
 • Förband: Helikopterflottiljen (Hkpflj) Linköping
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Deltid
 • Sista ansökningsdag:2018-04-29

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan