Specialistofficer GEO

Om tjänsten

Försvarsmaktens geosupportgrupper (GEO SG) ingår i ingenjörbataljonerna. De består i sin tur av flera små specialiserade grupper om tre till fyra personer, med anpassad, tekniskt avancerad materiel, beroende på vilken uppgift de framför allt skall lösa.
Tjänsten är inriktad mot i huvudsak Fältarbeten, Underrättelsetjänst och Ledning.

Geosupport är verksamhet som skall ge soldater, staber och förband stöd i form av anpassade kartprodukter för deras planerade verksamhet. Kartprodukterna kan vara i pappersform i varierande storlek, eller digitala för hantering i mobila enheter eller stationära datorer i ledningssystem.

För att klara av detta så skall geosupportgrupperna exempelvis kunna:

 • Samla in (rekognosera) och värdera information om terrängen.
 • Bearbeta och underhålla geografiska databaser. Inläsning och export av geografisk information i olika lagringsformat.
 • Analysera och beräkna förutsättningar för olika militär verksamhet beroende på terrängen, och våra och motståndarens förmågor.
 • Producera kartor och digitala geografiska underlag. En kombination av avancerade GIS (Geografiska Informationssystem) används tillsammans med omfattande geografiska data och produktionsutrustning i form av stora skrivare, för att framställa enstaka eller stora mängder kartor.

Som specialistofficer vid Geo SG så är du antingen placerad som chef för inhämtningsgrupp, eller som Chef Geo SG. I grunden skall du som specialistofficer ha samma kunskaper som övriga soldater i förbandet, vilket bland annat innebär att omfattande geosupportutbildning, utlandstjänstgöring, fristående kurser, med mera, kommer att genomföras parallellt med rollen som chef.

Som Chef Geo SG så är man ”arbetsledare” för de mindre grupper som ingår i förbandet. Dessutom har man rollen ställförträdande plutonchef vid Fältarbetsunderrättelseplutonen (FarbUnd), där Geo SG ingår, tillsammans med bataljonens fältarbetsdykare.

Geo SG tillsammans med FarbUnd/Dyk utgör en komplett resurs för inhämtning, bearbetning och analys av underrättelser inom funktionen fältarbeten.

Du som söker: Utbildningen inom GEO är i huvudsak teoretisk på en hög akademisk nivå. Detta kräver framför allt goda mattekunskaper, men naturvetenskap och teknik är också viktiga kunskapsområden. För att producera kartor som skall vara ett så bra stöd som möjligt, är budskapet speciellt viktigt. Därför måste du även ha ett öga för det estetiska och layout-/designkänsla är användbara egenskaper, så att det viktiga i produkterna kan tydliggöras.

Anställningen: Anställningen sker utifrån Försvarsmaktens kollektivavtal för anställning av officerare. Anställningen innebär heltidstjänstgöring samt obligatorisk utlandstjänstgöring. För närvarande roterar GEO personal till FN-insatsen i Mali (MINUSMA).

När du söker tjänsten bör du även vara inriktad på att tjänstgöra hos oss under en längre tid, inte minst då utbildningen är utspridd under en period av flera år. Som motprestation lovar vi en omfattande utbildning och omväxlande tjänstgöring med mängder av erfarenheter från nationell och internationell tjänstgöring.

Lön: Individuell lönesättning. Lägsta ingångslön 23000kr.

Tillträde: Enl överenskommelse.

Placeringsort: Eksjö

Generella krav för anställning:

 • Svenskt medborgarskap
 • Godkänd militär grundutbildning (Vpl/GMU)
 • Godkänd i Svenska A/1, Matematik A/1, Engelska A/5 från gymnasiet.
 • Godkänd fysisk förmåga enligt Försvarsmaktens fysiska standard.
 • B-körkort

Då tjänsten kan innebära hantering av, eller tillgång till, sekretessbelagd information så kan en utökad säkerhetsprövning komma att utföras före eller i samband med anställning.

Meriterande kvalifikationer:

 • C-körkort/förarbevis
 • Utbildning inom geodesi, kartografi, layout och design
 • Matematik, språk och data
 • ArcGIS, GlobalMapper, FME, Photoshop
 • Mät-och produktionsutrustning

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Dokument att bifoga ansökan:

 • Personligt brev med beskrivning av dig själv och levnadsbeskrivning både civilt och militärt
 • CV med referenser
 • Avgångsbetyg från genomförd utbildning
 • Militärt vitsord med referenser

Ansökningsprocessen: Du får e-post som bekräftelse på att vi mottagit din ansökan. Du kan sedan komma att kallas till en test och intervjudag vid förbandet.

Sista ansökningsdag: 2018-05-21

Upplysningar om tjänsten lämnas av: Kn Klas Karlsson 070-297 20 97, klas.karlsson@mil.se

Fackliga representanter:

Jonas Larsson, OF Eksjö jonas.a.larsson@mil.se

Carola Blomdahl, Försvarsförbundet carola.blomdahl@mil.se

Irené Ström, SEKO sekoforsvar-eksjo@mil.se 

Sofie Bergkvist, SACO sofie.bergkvist@mil.se


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 08 mars 2018
 • Plats: Eksjö, Jönköpings län, Sverige
 • Förband: Göta Ingenjörregemente (Ing 2) Eksjö
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-05-21

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan