Planerings och samverkansofficer vid 3.hkpskv stab

Om tjänsten

Planerings och samverkansofficer är placerad i genomförande sektionen (S3) vid 3.helikopterskvadron stab. Förutom skvadronschef, ställföreträdare och stabschef består skvadronsstaben av ett trettiotal medarbetare, varav ca tio stycken är placerade vid genomförande sektionen.

3.hkpskv är en del av Helikopterflottiljen (Hkpflj). Förutom i Ronneby, är Hkpflj lokaliserad till Luleå och Linköping.

3.hkpskv är lokaliserad till Ronneby flygplats / F 17. Skvadronen består idag  av ca 150 medarbetare och är organiserad i en skvadronsstab, två helikopterdivisioner, två flygunderhållskompanier samt ett materielkompani.

3.hkpskvadron har i uppgift att upprätta ett sjöoperativt helikopterförband för insats såväl nationellt som internationellt. Vår samverkan med Marinen skiljer sig mot de andra helikopterskvadronerna. Staben är Skvadronschefens stabsresurs för planering och ledning av skvadronen. Ur staben bemannas ledningsfunktioner när vi åker på insats.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som planerings och samverkansofficer ingår man i genomförande sektionen vilken svarar för genomförande och uppföljning av skvadronens verksamhet. Genomförandeskedet ses i tidsintervallet över hela det innevarande året ned till att på kort sikt stödja division och kompani i det dagliga genomförandet. I sektionen hjälps man åt med de olika rollerna från planeringsuppgifter till att leda verksamhet vid genomförandet. Man arbetar ensam eller i team med underrättelsefunktionen och tillsammans med helikopterbesättningar eller andra stabsdelar inför, under och efter verksamhet. I rollen som samverkansofficer samverkar du ofta med andra uppdragsgivare och då i synnerhet med marina enheter.

Vid insats verksamhet har planerings och samverkansofficeren motsvarande roll fast då arbetar man i tidstempot dygnsvis.

Kvalifikationer

- Stabsutbildning (Su el motsv äldre utb mot mj alt örlkn)

- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

- B-körkort

- Skall klara FM Fysiska baskrav samt till förbandet hörande tilläggskrav.

Meriterande

- Tjänstgjort i stabsbefattning nationellt och internationellt

- Erfarenheter från planeringsarbete i 3-funktionen

- PR/SERE kompetens då detta kan bli en tillika uppgift

- Tidigare erfarenhet från Marin verksamhet

Personliga egenskaper
Höga krav ställs på noggrannhet, struktur och att arbeta självständigt. Du har god samarbetsförmåga, flexibilitet, ordningssinne samt serviceattityd. Det är viktigt att Du fungerar väl under press. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Befattningen är vakant varvid tillträde kan ske snarast möjligt enligt överenskommelse.
Arbetsort: Ronneby.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av  Stabschefen; major Henrik Fridolfsson (0708-924076) 

Fackliga representanter
Officersförbundet: Hans Lundgren 0457-47 23 61

Välkommen med din ansökan senast 2018-03-20. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 06 mars 2018
  • Plats: Ronneby, Blekinge län, Sverige
  • Förband: Helikopterflottiljen (Hkpflj) Linköping
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-03-20

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan