Stabstjänstkurs i Frankrike för officerare i reserven

Om tjänsten

Försvarsmakten har medgivits möjligheten att kompetensutveckla 1-2 reservofficerare som stabsofficerare i Frankrike. Kursen omfattar tre veckor och bedrivs på franska. Utbildningen riktas till reservofficerare med grundläggande stabstjänstutbildning (GOP eller COPD).

Utbildningen bedrivs under högt tempo och omfattar analysmetoder, operativa exempel, beslutsförmåga och förmåga att delta i stabsarbete. Kursen bedrivs mellan 3 augusti och 25 augusti i Frankrike, med början och slut i Paris. Preliminär tjänstgöringsperiod är 30 juli till 30 augusti.

Arbetsuppgifter

Försvarsmakten söker 1-2 stabsofficerare för genomförande av kurs CSORSEM med vilja och möjlighet att senare tjänstgöra i fransktalande stab i samband med Försvarsmaktens internationella insatser.

Kvalifikationer

Reservofficersanställning OF 3 (major/örlogskapten).

Förmåga att prata och skriva franska flytande (nivå 3).

Genomgången stabstjänstutbildning i Sverige enligt metod GOP eller COPD.

Uppfyller Försvarsmaktens fysiska baskrav.

Meriterande kvalifikationer

Internationell stabstjänst i FN, EU, OSSE eller svensk internationell insats.

Deltagit i krigsförbandsövning som stabsmedlem i lägst bataljonsstab eller deltagit i minst två stabstjänstövningar CJSE/Viking.

Genomförd stabstjänstutbildning SU eller TSK vid Försvarshögskolan.

Reservofficersanställning lägst OF 3 (major/örlogskapten).

Personliga egenskaper Mycket god förmåga till samarbete och kulturell förståelse. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Upplysningar om utbildningen kan lämnas av

Uppgifter om rekryteringsprocessen lämnas av Stefan Klawitter, 070-859 99 13.

FM representant i CSOREM 2016 Jonas Wiberg 070-714 03 44

Övrigt Kursen är avsedd som kompetensutveckling för reservofficerare, vilka är beredda att under de närmaste åren tjänstgöra i en av Försvarsmaktens internationella insatser, främst som stabsofficer i franskspråkig stab. I det fall att inte tillräckligt sökande med lägst majors/örlogskaptens tjänstegrad finns, kan sökande med högre tjänstegrad att övervägas.

Under kursen tjänstgör reservofficeren. Individuell lön enligt överenskommelse och utlandstraktamente under tjänstgöring i Frankrike. Under kursen gäller schablonarbetstid. Tjänstgöringsperioden för kursen även av några dagars förberedelser (hemstudier) och efterberedelser efter kursens genomförande. Kursen ger en unik möjlighet till personlig utveckling och möjligheter till senare meriterande tjänstgöring.

 

Sista datum för ansökan Välkommen med din ansökan senast 2018-04-02. Ansökan ska ske via FM ReachMe.

Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna utbildning och beskriver dina möjligheter att tjänstgöra internationellt. Referenser samt nuvarande militär chef ska framgå liksom referenser avseende franska språkkunskaper.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) utbildar Försvarsmaktens medarbetare och blivande medarbetare för tjänst i Sverige och utlandet. Officerare och blivande specialistofficerare utbildas i krigsvetenskap, militärteknik, ledarskap, pedagogik, statsvetenskap, språk och fysiskt stridsvärde – kurser som är gemensamma för hela Försvarsmakten. Militärhögskolan stödjer också Försvarsmaktens förändring av personalförsörjningen bland annat genom att leda, samordna och vidareutveckla den nya grundläggande militära utbildningen, GMU.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 28 februari 2018
  • Plats: Paris, Frankrike
  • Förband: Militärhögskolan Halmstad (MHS-H) Halmstad
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-04-02

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan