Stabsofficer OF2

Om tjänsten

Luftstridsskolan / BBS / R3 Avdelningen i Halmstad söker Stabsofficer (OF2) ARBETSORT HALMSTAD 

Övergripande

R 3 skolan ansvarar för funktionen R3 - räddning, röjning och reparation - inom flygvapnet, utbildar personal som sköter räddnings- och flygfältsarbetstjänst på Försvarsmaktens flygplatser. R3 skolan är lokaliserad till Halmstad garnison.

Som stabsofficer stödjer du utbildningen inom R3 tjänst samt driften av R3Avdelningen. Befattningen innebär att du är med och formar verksamheten och hittar nya arbetssätt. Detta ställer höga krav på flexibilitet, anpassningsbarhet, initiativförmåga och en helhetssyn på verksamheten. 

Mindre förändringar kan komma att ske vid avdelningen i samband med införandet av ny organisation.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Leder och stödjer planering av utbildning med stöd av ”huvudlärare”.

Uppdatera R3 Avd verksamhetsöversikt.

Stödjer C R3 Avd med personalplanering, bemanning, individualplaner och kompetensutveckling. 

Stödjer C R3 Avd avseende budgetering.

Ansvara för ärendemottagningar och utgående skrivelser i VIDAR. 

Beredd att stödja genomförande av utbildning på R3Avd.

Stödjer drift av sektionens utbildningsanläggningar i samverkan med materielansvarig.

Ansvarig för introduktion mm av nytillkommen personal på R3 Avd.

Beredd leda R3Avd vid C R3Avd frånvaro.

Kvalifikationer

Officer, OF-2 

Erfarenheter av att vara chef med personal- och budgetansvar.

Erfarenhet av stabsarbete, t.ex. att hantera system PRIO (MSS, ESS, skiftplan, godkänna kundvagnar m.m.) och VIDAR.

Erfarenhet av att arbeta i FM skolor.

Önskvärda kvalifikationer

Chefserfarenhet (med personalansvar i närtid).

Fackkompetens avseende FV basförband indelning, gruppering och uppgifter i allmänhet och R3 i synnerhet.

God insikt i flygvapnets övriga organisation. 

Genomfört utbildningen ”Coachande förhållningssätt”.

God förmåga att utrycka sig i tal och skrift.

Personliga egenskaper

Som person är du driftig och har en hög leveransförmåga. Du har ett coachande förhållningsätt till dina medarbetare och är bra på att bygga förtroendefulla relationer. Du är tydlig och skapar teamkänsla. Du är mål- och resultatinriktad med stort ansvarstagande och hög integritet. Du är kommunikativ och lyhörd inför verksamhetens behov. Du har en helhetssyn, du ser frågor i ett brett perspektiv och kan sätta in dessa i ett större sammanhang.

Du har en god förmåga att skapa insikt i frågor utanför ditt kompetensområde för att kunna fatta beslut eller ge råd för fortsatt handläggning. 

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper

Tillträde

Snarast.

Lön

Individuell lönesättning.

Upplysningar

Upplysningar om befattningen kan lämnas av:

C R3 Avdelningen, Mj Björn Levin, 0766-34 65 68

Fackliga kontaktpersoner

OFR/O Ärna, Peter Oscarson, 018-19 63 68

Välkommen med din ansökan senast 2018-03-25.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 01 mars 2018
  • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
  • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-03-25

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan