11 MP Bat söker Chef S6

Om tjänsten

Militärpolisbataljonen är ett insatsförband vars huvuduppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Därutöver understödjer 11. Militärpolis-bataljonen andra förband vid genomförandet av operationer. Detta genom exempelvis brottsutredningar, hantering av frihetsberövade personer, trafiktjänst, personskydd samt kriminalunderrättelsetjänst. Beslutsvägarna är korta och förbandet kan med kort varsel sättas in såväl nationellt som internationellt.

Livgardet har bemanningsansvar för militärpolisbefattningar i utlandsstyrkan. Idag tjänstgör militärpoliser ur kompaniet i FN-insatsen i Mali.

 

Befattningsbeskrivning

Du kommer att arbeta och leda S6-sektionen i MP-bataljonens stab. I sektionen finns både hel- och deltidsanställda.

Dina uppgifter är bland annat:

 • Chef för S6 i batstaben leder egen sektion. Huvudsakliga uppgifter är att leda införandet av FMLS vid bataljonen, utbildning av underställda, framtagande av styrningar för sambandstjänsten inom bataljonen.
 • Företräda bataljonen i sambands- och ledningsfrågor/uppgifter.
 • Leder och samordnar projekt kopplat till sambandstjänst.
 • Löser övriga tillkommande uppgifter inom eget kompetensområde, samt medverkar i stabens övriga uppgifter och verksamhet. 

Tjänstgöringen bedrivs normalt måndag till fredag, främst på Livgardets område i Kungsängen. Helgtjänstgöring samt övningsperioder förekommer. Arbetet är i perioder extra belastande vilket innebär att du som söker skall ha en hög stresstålighet.

 

Formella krav

 • Lägst OF1
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
 • Godkänd i svenska och engelska
 • B-körkort
 • Svensk medborgare
 • Genomförd GK Samband
 • Ej allergisk mot hund (alternativt symptomfri vid medicinering)
 • Pågående anställning i Försvarsmakten

 

Meriterande utbildning/erfarenhet

 • Signalskyddsutbildning
 • Signalskyddschef
 • Ledningssystemchefutbildning bataljon
 • God kunskap om FM vanligaste Sb-system
 • Ledsystems bakgrund
 • RAKEL- utbildning

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

 

Antagningsprocess

Vi kommer att kalla dig till intervju under april.

Planerat anställningsdatum är v.830, eller efter överenskommelse.

 

Senaste ansökningsdag: 30 mars 2018

 

Bifogas till ansökan

CV

Personligt brev

Andra betyg, meriterande utbildningar / kompetenser

2 Referenser (namn, kontaktuppgifter)

Beskriv utifrån din anställning i Försvarsmakten var du tjänstgör samt vilka förarbevis samt övriga Försvarsmaktskompetenser du besitter.

Namn och telefon nr till din nuvarande chef

 

Mer information om tjänsten kan lämnas av:

C S6: Sebastian Tham
0709-792145

Personalchef: Richard Pålsson
08-584 540 00


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Sveriges största regementen med anor från 1521. Våra blåklädda soldater som bevakar de kungliga slotten är kanske de som syns mest utåt, men vi gör så mycket mer. Vi svarar bland annat för utbildningen av personal som åker på internationella uppdrag samt all militärpolisverksamhet. Inom Livgardet finns säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Militärregion mitt, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 01 mars 2018
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet (LG) Kungsängen
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-03-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan