Insatsledare Militärregion Syd

Om tjänsten

Militärregionstab Syd söker Insatsledare

Befattningsbeskrivning

Militärregionstaben är markterritoriellt ansvarig för Skåne, Blekinge, Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Östergötlands län. Staben är också ansvarig för samverkan med civila myndigheter. Inom ramen för detta gäller också att kunna stödja övriga samhället vid exempelvis olyckor och kriser. Inom militärregionstaben är J3 ansvarig för insatsverksamheten. Beredskap för insatser upprätthålls dygnet runt. Vid J3 finns Insatsledaren som är den person som under normala omständigheter på dagtid leder den direkta insatsverksamheten. Insatsledaren utgör första kontaktpunkt för andra förband och civila myndigheter. Vid högre stabsberedskap är det insatsledaren som är chef för det ledningslag som bemannar platser i operationsrummet och leder den pågående verksamheten

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Leder stabens dagliga beredskapsgenomgång och den dagliga insatsverksamheten samt VB-avlösningar. Ansvarig för den dagliga lägesbilden inom militärregionen.

Är chef för stabens ledningslag i operationsrummet vid höjd stabsberedskap och leder verksamheten.

Utarbetar och ger order, orienteringar för insatser (motsv) till OrgE och andra förband.

Kontaktperson mot civila myndigheter vid stödinsatser till samhället.

Ansvarar för oprummets utrustning och funktionalitet.

Medverkar i hemvärnsbataljonernas övningsverksamhet.

Planerar och leder utbildning av vakthavande befäl.

Deltar i stabens beredskaps och försvarsplanering.

Kvalifikationer

Officersexamen

Har erfarenhet av taktisk/operativ beredskaps- och insatsverksamhet.

Har erfarenhet av arbetsledande befattning.Har erfarenhet av att arbeta i ledningslag. 

Meriterande

Erfarenhet av arbetsledande befattning i marktaktiskt ledningslag (brigad/bataljon motsv).

MR S ser gärna officerare från Flygvapnet/Marinen med marktaktisk kunskap då MR S även samarbetar med förband från Flygvapnet/Marinen och verkar för att vara en ”joint” stab.

Förmåga att använda IS U/S och SWECCIS.

Personliga egenskaper

Arbetet kräver att du har en god förmåga att arbeta självständigt och att planera, genomföra och slutföra projekt. Du skall vara stresstålig och ha förmåga att hantera flera samtidigt pågående händelser. Du skall ha goda ledaregenskaper och god förmåga att arbeta i i tillfälligt sammansatta arbetsgrupper. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Du skall ha en social mognad och kunna samarbeta med representanter från andra myndigheter.

Övrigt

Befattningen är OR 8.

Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att ske före placering.

Sista ansökningsdag är 2018-03-25.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Chef J3 Thomas Johansson, 046-36 8920, 070521 5279.

För upplysningar angående anställningsvillkor kontakta Personalchef Carina Olsson 046-36 89 04, 0705-83 77 14.

Fackliga representanter nås via mail:

Johan Sjökvist (OF); johan.sjokvist@mil.se
Senadin Sela (OFRS); senadin.sela@mil.se
Tony Borg (SEKO); tony.borg@mil.se
Johan Kullman (SACO); johan.kullman-andersson@mil.se

 

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 09 mars 2018
  • Plats: Revingehed, Skåne län, Sverige
  • Förband: Södra skånska regementet (P 7) Revingehed
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-03-25

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan