K3 32.Underrättelsebataljonen rekryterar PILOTER (OR4/5) till Taktisk UAV

Om tjänsten

Huvudsakliga arbetsuppgifter
UAV-piloten ingår i en TUAV-pluton (Tactical Unmanned Aerial Vehicle) och arbetar tillsammans med flygtekniker, sensoroperatörer och inhämtningsledare. Piloten ansvarar för att framföra flygfarkosten både på ett taktiskt och säkert sätt i luftrummet. Piloten planerar, genomför och utvärderar genomförda flygningar tillsammans med övriga i besättningen.

Urvalstester, intervjuer och psykologsamtal sker i Stockholm, medan medicinska tester för piloter genomförs på Flygmedicincentrum i Linköping. Om du efter genomförda tester bedöms lämplig som UAV-pilot kommer du att anställas vid plutonen och påbörja utbildning under hösten 2019. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Den praktiska delen av flygutbildningen sker i huvudsak vid TFHS (Trafikflygarhögskolan i Ljungbyhed) samt eventuellt till viss del med Flygvapnets skolflygplan SK60.

TUAV har tidigare medverkat vid insats i Afghanistan och Mali. Nationell och internationell tjänst kan komma att bli aktuell.

Efter godkänd utbildning kommer du att tjänstgöra som pilot vid en TUAV-pluton. Där kommer du att ingå i en flyggrupp som består av flygtjänstledare, piloter och sensoroperatörer. Här kommer vidare färdighetsträning att ske löpande. Utöver pilotutbildning kommer man kunna tillgodogöra sig fordonsutbildningar, vapen utbildningar, eldobservatörsutbildning och mekanikerutbildning.

Generella krav för anställning
 - Svenskt medborgarskap
 - Skall ha genomfört värnplikt eller GMU med godkända betyg
 - Godkänd säkerhetsprövning
 - Godkända pilottestresultat
 - Körkort B

Önskvärda egenskaper
 - God stresstålighet och kapacitet att lösa flera uppgifter samtidigt
 - Förmåga att arbeta enskilt såväl som i grupp
 - Tekniskt intresse
 - Du skall ha god samarbetsförmåga och kunna jobba långa pass
 - Ordningsam och strukturerad

Meriterande är
 -
Tidigare erfarenhet av flygtjänst eller tjänstgöring som sensoroperatör
 - Utlandstjänstgöring
 - Körkort C/CE
 - Erfarenhet av sambandstjänst
 - Ledarskapsutbildning (Gruppbefälsutbildning eller gruppchefsskola)
 - Tidigare kunskaper om sensorsystem
 - Utbildning/erfarenhet inom fotografering
 - Förarbevis TGB16 alt. GW
 - Körkort C/CE
 - Erfarenhet av sambandstjänst
 - PPL (Private Pilot License)

Dokument att bifoga ansökan
 -
Personligt brev
 - CV med referenser
 - Körkort och militära förarbevis
 - Militärt vitsord/omdöme från värnplikt- eller GSS-tjänstgöring
 - Betyg/omdöme från internationell tjänstgöring

Innan utbildning kan påbörjas måste du genomgå en medicinsk antagningsundersökning på FörMedC det som kontrolleras och genomförs är framförallt: synundersökning (vid antagningsundersökning skall synskärpan vara 1.0 med båda ögonen, ”synförbättrande” ögonoperationer eller glasögon utgör ej hinder vid antagning), flygläkarundersökning, arbets-EKG samt lungvolymsmätning – spirometri.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Lön: Individuell lönesättning enligt Försvarsmaktens avtal.

Typ av anställning: Tidsbegränsad anställning med stöd av: ”Avtal om tidsbegränsade anställningar med kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten” eller ”7 § Lag (2012:332) om försvarsmaktsanställningar. (OR4/5)

Ansökningsprocessen: Tester och intervju sker under h 6;sten 2018.

Vid frågor om tjänsten kontakta oss på: k3-32undbat-1tuav@mil.se

Vi vill senast ha din ansökan den 30 juni 2018

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 09 mars 2018
  • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Livregementets husarer (K 3) Karlsborg
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-06-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan