Praktikant till Försvarsmaktens Högkvarter HT 2018

Om tjänsten

Sektionen för internationella relationer vid Ledningsstabens inriktningsavdelning söker en praktikant för HT 2018.

Praktikperioden anpassas till universitetets program september- januari HT-2018

Om sektionen:
Sektionen för internationella relationer vid ledningsstabens inriktningsavdelning (LEDS INRI IR) är en del av överbefälhavarens och generaldirektörens stab. Sektionen ansvarar för Försvarsmaktens relationer till andra nationer och internationella organisationer. Vid sektionen hanteras ärenden på militärstrategisk nivå i nära samverkan med övriga ledningar och staber inom Högkvarteret, med utländska försvarsattachéer i Sverige och våra svenska försvarsattachéer ute i världen, samt med Regeringskansliet och med andra myndigheter inom försvarsområdet.

Praktiken innebär:
Som praktikant vid LEDS INRI IR kommer du bland annat delta i planering och genomförande av Försvarsmakten bi- och multilaterala samarbeten.  Detta innebär bland annat att du kommer planera möten, förbereda och sammanhålla underlag till Försvarsmaktens högsta ledning och delta vid resor och möten. Du kommer även delta i det nära samarbetet Försvarsmakten har med andra myndigheter och regeringskansliet. Du kommer under din praktik få insyn och sakkunskap om sektionens olika arbetsområden genom att aktivt bidra till verksamheten, så väl i samverkan med andra som självständigt.

Under hela praktiktjänsten kommer du ingå som en integrerad medarbetare vid sektionen och delta i annan verksamhet som bedrivs vid inriktningsavdelningen.

Ingen ekonomisk ersättning utgår under praktiken.

Då praktiktjänsten är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före tjänstens tillträde enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen.

Lämplig bakgrund:
Vi söker dig som är i senare delen av din akademiska utbildning med intresse för internationella frågor samt av Försvarsmakten som myndighet. Du studerar statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet eller säkerhetspolitik; Globala studier; Internationella Relationer; krigsvetenskap; freds- och konfliktvetenskap eller annan relevant utbildning.

Personliga egenskaper:
Vi söker dig med hög personlig integritet som klarar av att ha många bollar i luften. Du bör ha god struktur i ditt arbete, vara en god lagspelare samt kunna lösa uppgifter även under ett visst mått av tidspress. Då arbetet vid sektionen spänner vitt och brett förväntas du vara flexibel och prestigelös inför tilldelade uppgifter.

För att bli antagen till praktiktjänsten måste du kunna uppvisa intyg om att du är antagen till en praktikkurs vid universitet eller högskola.

Kontaktperson:
Eventuella frågor besvaras av överstelöjtnant Magnus Bratt (magnus.bratt@mil.se) eller Martin Henriksson Ekenstéen (martin.henriksson-ekensteen@mil.se)

Välkommen med din ansökan senast 2018-04-09. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både officerare och civila experter. Högkvarteret (HKV) utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, juridiska staben, personalstaben och informationsstaben.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 07 mars 2018
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret (HKV) Stockholm
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-04-09

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan