Militärhögskolan Halmstad söker Lärare (OR 7) till utbildningsenheten

Om tjänsten

Huvudsakliga arbetsuppgifter som lärare OR 7 vid utbildningsenheten

 • Undervisar/handleder i minst ett, eftersträvansvärt flera, av följande ämnen: ledarskap, pedagogik, krigsvetenskap, taktik, svensk säkerhetspolitik, folkrätt, fysiskt stridsvärde och militär engelska ensam eller tillsammans med andra lärare inom en ämnesavdelning.
 • Planerar, genomför och utvärderar utbildning.
 • Medverkar i olika övningar både inom och utom landet såsom fältövningar, vinterutbildningar etc.
 • Leder och samordnar verksamheten på en sektion (pluton med kadetter).
 • Medverkar i forum för erfarenhetsutbyten i olika ämnen samt mellan ämnesområden

Krav på formell kompetens/förmåga

 • Grundläggande officersutbildning inom FM mot minst nivå OF 1 alt OR 6.
 • Flerårig dokumenterad erfarenhet som instruktör.

Särskilt meriterande

 • Tidigare erfarenhet som lärare inom minst ett ämnesområde enligt ovan.
 • Flerårig erfarenhet i en ledande roll med ansvar över andra officerare, plutonchef/CPA eller motsvarande.
 • Utnämnd OF 2 alt OR 7.

Meriterande

 • Flerårig erfarenhet av utbildning inom FM utbildningssystem.
 • Kompetens inom internationell kris- och konflikthantering.
 • Kompetens inom folkrättsområdet.
 • Kompetens inom området militärteori, taktik eller motsvarande.
 • Handledare UGL, LoS, UL eller IL.
 • Handledare Pedagogiska grunder/Utbildningsmetodik eller motsvarande.
 • Övningsledare fast utbildningsanordning, instruktör SUSA/FUSA etc.
 • Övningsledare vinter.
 • Erfarenhet från internationell tjänstgöring vid insats/mission.

Personliga egenskaper

 • Mycket god samarbetsförmåga.
 • God förmåga att framträda inför grupp.
 • Hög social kompetens och flexibilitet.

Övrigt

 • Befattningen är en tillsvidareanställning vid MHS H med tillträde snarast alternativt efter överenskommelse.
 • MHS H verkar för ökad mångfald och jämställdhet, därför tillämpar MHS H positiv
  särbehandling.
 • Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Omfattning: 100 %

För närmare upplysningar kan du ringa eller maila:
Conny Hansen C UTBE, 070-277 00 27, conny.hansen@mil.se
Gunnar Bylund C UtbLedA 076-634 66 02, gunnar.bylund@mil.se

Fackliga representanter:
HSOF Stefan Klawitter, 070-859 99 13
SACO Karin Ekbom, 070-830 79 91
OFR/S Roland Kramer, 070-374 48 67


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) utbildar Försvarsmaktens medarbetare och blivande medarbetare för tjänst i Sverige och utlandet. Officerare och blivande specialistofficerare utbildas i krigsvetenskap, militärteknik, ledarskap, pedagogik, statsvetenskap, språk och fysiskt stridsvärde – kurser som är gemensamma för hela Försvarsmakten. Militärhögskolan stödjer också Försvarsmaktens förändring av personalförsörjningen bland annat genom att leda, samordna och vidareutveckla den nya grundläggande militära utbildningen, GMU.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 09 mars 2018
 • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
 • Förband: Militärhögskolan Halmstad (MHS-H) Halmstad
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-04-25

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan