Luftstridsskolan i Uppsala söker Signalskyddschef till A6

Om tjänsten

LUFTSTRIDSSKOLAN i Uppsala söker Signalskyddschef till A6

Militär befattning OR6

Beskrivning av enheten

LSS A6 ansvarar för och leder sambands- och informationssystemtjänsten (SIS) vid LSS och 16.Flygflottiljen. LSS A6 är också tekniskt- och flygsäkerhetsmässigt ansvariga för Uppsala flygplats rörande sambands- och informationssystem.

Arbetsuppgifter

Som signalskyddschef leder du signalskyddstjänsten på förbandet. Du ansvarar för förbandets signalskyddsinstruktion, som beskriver signalskyddets organisation och vilka åtgärder som krävs för att säkerställa signalskyddet. Du är en i teamet på A6, som för att leda signalskyddstjänsten på förbandet, har fler resurser vilka du kan disponera vid perioder med hög belastning. LSS har också ett Flygvapenansvar vid övningar, där du planerar signalskyddstjänsten för Flygvapnets samtliga förband.

Kvalifikationer

Grundutbildad officer samband eller genomgått anpassad utbildning. Genomgått signalskyddsutbildning för signalskyddschefsbefattning. Erfarenhet att självständigt leda och genomföra verksamhet. 

Önskvärda kvalifikationer

Tidigare haft befattning som signalskyddschef alternativt biträdande signalskyddschef. Erfarenhet av stabstjänst på flottilj- eller regementsnivå. Erfarenhet av planläggning på central nivå. Utbildad Signalskyddslärare.

Personliga egenskaper

Du har hög säkerhetsmedvetenhet och noggrannhet. Du fungerar väl i grupp och är bra på att bygga förtroendefulla relationer men har också god förmåga till självständigt arbete inom eget ansvarsområde. 

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet för tjänsten.

Verksamhetsort

Uppsala

Tillträde 

Enligt överenskommelse.

Lön

Vi tillämpar individuell lönesättning.

Upplysningar

Förfrågningar om befattningen kan göras till:

C A6, Övlt Lena Persson, 018-19 69 69, 070-896 34 71

Stf C A6, Kn Magnus Tunberg, 018-19 67 62, 070-316 43 03

Facklig företrädare 

ORF/S: Gustafson Per, 070-243 60 88

OFR/O Ärna: Peter Oscarson, 018-196 368

SEKO: Larsson Mari-Ann, 070-827 68 53

SACO: Medjed Hedlund Borka, 070-336 37 20

Välkommen med din ansökan senast 2018-04-02.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 13 mars 2018
  • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-04-02

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan