Transportledningsbefäl

Om tjänsten

Beskrivning av enhet
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ansvarar för Logistikstöd till förband, skolor
och centra inom Försvarsmakten (FM), nationellt och internationellt.


I FMLOG ingår bland annat Försvarsmaktens transportkontor med
funktionsledningsansvar för transporttjänsten inom FMLOG samt med uppgift att
koordinera genomförandet av Försvarmaktens strategiska och operativa transporter
av såväl personal, materiel som hela förband. Transporter kan ske såväl som
flygtransport, sjötransport, landsvägs- och järnvägstransporter, både inom som
utom riket.

Arbetsplatsen är placerad i Stockholm.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Transportplanering för understödda förband och enheter i samband med
  övning och insats samt övriga förnödenhetstransporter.
 • Handlägger beställningar av luft-, sjö-, järnvägs- och landtransporter.
 • Avropa transporter genom de multinationella transportsamarbeten Sverige
  deltar i och/eller från civila leverantörer.
 • Genomför transportutbildning av personal vid understödda förband.
 • Planera, dokumentera och följa upp transportverksamhet i såväl
  Försvarsmaktens egna IT-system, samt i system som används i samband med
  multinationell logistikplanering.

Beredduppgifter:

 • Beredd att medverka vid utlandstjänstgöring.

Kvalifikationer

 • Officer eller specialistofficer, transportutbildad, men även civil
  transportledarutbildning på lägst gymnasienivå kan komma i fråga.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Erfarenhet av transport- och lastningsdokumentation för något av
  transportslagen luft, sjö, järnväg eller land.
 • Körkort typ B
 • Utpräglad servicekänsla, ordningssinne och noggrannhet samt kunna arbeta
  självständigt och i grupp. God initiativ- och samarbetsförmåga.

Meriterande är:

 • Kunskaper och erfarenhet som operatör i LOGFAS, främst ADAMS, EVE
  och CORSOM.
 • Kunskaper om FM materiel, och regelverk inom logistikområdet.
 • Kunskaper om ADR, DGR, IMDG-koden och RID.
 • Genomförd utlandstjänstgöring i transportbefattning inom FM.
 • Tidigare erfarenhet av arbete som transportplanerare.

Arbetsförhållanden:

 • Nya uppdrag kan komma med mycket kort varsel och behandlingstid – hög
  stresstolerans.
 • Befattningen innebär skyldighet till tjänstgöring i eller i anslutning till förband
  insatta utomlands.
 • Ofta förekommande beredskapstjänstgöring
 • Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
 • Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före
  anställning.

Tillträde
Snarast eller enligt överenskommelse och till och med 2019-04-30


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

En fungerande logistik är en förutsättning för att Försvarsmakten ska lyckas med sina uppdrag. I det har Försvarsmaktens logistik, FMLOG, en viktig roll. Dygnet runt och året runt ger FMLOG ett logistiskt stöd i form av logistikledning, förråd, transportplanering, transportavtal, farligt gods, vapen- och ammunitionshantering, tullhantering, arkiv, expedition, inköp och exportkontroll till all verksamhet i Försvarsmakten. Försvarsmaktens logistik har ca 1180 anställda och finns på ett 30-tal platser i Sverige.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 12 mars 2018
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Försvarsmaktens Logistik (FMLOG)
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-04-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan