Bataljonskvartermästare 11. ledningsplatsbataljon.

Om tjänsten

11. ledningsplatsbataljonen

Oavsett världsdel, årstid och väderförhållanden ska 11. ledningsplatsbataljonen se till att militära chefer kan leda sina operationer.

11. ledningsplatsbataljonens uppgift är att skapa ledningsplatser i fält för manöverförband på upp till 5000 man (brigad). Bataljonens ledningskompanier består av stabsplutoner, lednings- och närskyddsplutoner med stridsfordon 90, samt trossplutoner med kok, ordonnans- och reparationsresurser.

I 11. ledningsplatsbataljonen finns även ett specialkompani där Combat Camera, en tolkpluton och en informationspluton ingår.

11. ledningsplatsbataljonen leds av bataljonschefen och dennes bataljonstab.

Nu rekryterar 11. ledningsplatsbataljonen en ny bataljonskvartermästare p.g.a att nuvarande ska avancera till högre nivå inom Försvarsmakten. 

Bataljonskvartersmästare

Huvudsakliga uppgifter

Bataljonskvartermästaren leder, tillsammans med teknisk chef, logistiken vid bataljonen.

Detta omfattar:

Materiel- och förnödenhetsförsörjning, (materiel, livsmedel, bränsle, ammunition etc.), materielunderhåll, transporter, inköp, infrastruktur, försvarsmedicin samt övrigt logistikstöd.

Samordnar materielbeställningar för B+1-2. Följer upp materielfördelningsorder och gör vid behov kompletterande beställningar utöver årlig tilldelning.

Stödjer bataljonchefen och krigsförbandsansvarig (KFA) med utveckling av krigsförbandets logistikfunktion och långsiktiga materielutveckling

Stödjer bataljonchefen vid krigsförbandsvärdering avseende förbandets materiella och infrastrukturella status.

Stödjer bataljonchefen med beslutsunderlag och planer för infrastruktur och ansvarar för att utarbeta behovsanmälan.

Samverkar med överordnad- och sidoordnad chef samt andra förband inom eget ansvarsområde.

Personliga egenskaper

Befattningen kräver att du har god samarbetsförmåga och är ansvarstagande. Du lägger vikt vid praktiska detaljer utan att bortse från helheten i ditt arbete. Du kan lösa komplexa uppgifter enskilt men fungerar lika bra vid arbete i grupp. Tjänsten kräver att du kan lösa uppgifter under tidspress. Du är bataljonens högsta företrädare inom logistikområdet och ska således kunna utbilda, handleda och följa upp bataljonens befäl inom logistik.

Din blivande arbetsplats

Du kommer att tjänstgöra i staben för arméns viktigaste bataljon. Du blir en kollega i en bataljonstab som premierar förtänksamhet, kreativitet, kvalitét och självständigt handlande i chefens anda. Underhållet av det personliga stridsvärdet och den egna utvecklingen inom ramen för officersprofessionen är en viktig del av dina arbetsuppgifter, och dina kompetenser - utöver de som gjorde att du fick denna tjänst - kommer vi att försöka ta tillvara och utveckla på ett sätt som är till gagn för både dig, bataljonen och Försvarsmakten i stort.

Övrigt

Sökanden utifrån Försvarsmakten, dvs officerare som inte är i aktiv tjänst idag, kommer att ges förtur vid ansökningsförfarandet.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 13 mars 2018
  • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Ledningsregementet (LedR) Enköping
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-04-08

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan