Västmanlands hemvärnsbataljon söker Bataljonsläkare

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Försvarsmaktens unika förmåga är den väpnade striden och med den Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad.

Av dessa 50000 medarbetare och frivilliga anställda av Försvarsmakten tillhör 22000 Hemvärnet. Hos oss behövs du och kan göra skillnad. Hemvärnet är ständigt beredd att stödja hävdandet av Sveriges territorium, samt att stödja samhället vid större kriser.

Om tjänsten

Som bataljonsläkare ingår du i bataljonens ledningsstab. Du planerar och leder sjukvårdstjänsten i fred och under höjd beredskap.

Som bataljonsläkare tjänstgör du 8 dygn per övningsår.

Under övning arbetar du med:

Du ingår i bataljonsstabens logistiksektion S4 och arbetar tillsammans sjukvårdsbefälet. I befattningen ingår uppgifter såsom:

 • Medicinsk ansvarig läkare
 • Ansvarig för att korrekt vårddokumentation genomförs
 • Planering och genomförande av hälso- och sjukvårdsfunktionen, i samverkan med bataljonsstabens sjukvårdsbefäl.
 • Utbildning, utbildningsplanering och värdering vad avser sjukvårdstjänst för bataljonens sjukvårdare på kompani.
 • Samverka med annan medicinsk personal, inom/utom Försvarsmakten
 • Under övning leda prioritering av skadade och överrapportera patient och status till annan vårdinstans/mottagare
 • Att utföra och besluta om daglig sjukvård
 • Att tillämpa och omsätta bestämmelser gällande smittskydd
 • Samverkan med civila myndigheter och militära förband avseende egen funktion
 • Preventiv medicin

Bataljonsläkaren medverkar vid:

 • Kvalitetsarbete, under ledning/enskilt genom upprättande av nödvändiga lokala
  skriftliga rutiner
 • Väl förtrogen med vårdgivarinstruktion och LKP
 • Biträder CBRN-befälet vid skydd mot CBRN-stridsmedel
 • Sektionens övriga planerings- och orderarbete
 • Utarbetande av bataljonens stående order
 • Stridsledning

Vi söker dig som

För att kunna tjänstgöra som bataljonsläkare krävs att du är legitimerad läkare, gärna med specialistutbildning alternativt under specialistutbildning. Har du genomfört värnplikt/GMU är det meriterande men inget krav. Vi ger dig en kombattantutbildning som genomförs under en helg som innehåller bl.a. vapenkännedom och sjukvård. För att trivas och fungera i befattningen behöver du ha ett intresse av att arbeta med, och leda människor. Du trivs med ansvar och agerar och ser till att det händer inom ditt ansvarsområde. Du har förmåga att arbeta effektivt även under press. Du har en god förmåga att förmedla ditt budskap.

 

Frågor besvaras av

Bataljonschef mj Christer Larsson, tel 073-55 87 661

Bataljonskvartermästare kapt Stefan Söderberg, tel 076-789 55 65

Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2018

Västmanlands Hemvärnsbataljon är hemmahörande i Västmanland. Vi har till uppgift att bevaka och skydda skyddsobjekt, både militära och civila, mot sabotageförband. Vidare ska vi ytövervaka samt vara en resurs till samhället i krissituationer.

Läs mer om oss på

https://www.hemvarnet.se/om-organisationen/hemvarnsforbanden//440

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Försvarsmaktens unika förmåga är den väpnade striden och med den Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad.

Av dessa 50000 medarbetare och frivilliga anställda av Försvarsmakten tillhör 22000 Hemvärnet. Hos oss behövs du och kan göra skillnad. Hemvärnet är ständigt beredd att stödja hävdandet av Sveriges territorium, samt att stödja samhället vid större kriser. På uppdrag av Försvarsmakten rekryterar och grundutbildar Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer till Hemvärnsförbanden. Om du vänder dig till en frivillig försvarsorganisation kan du, baserat på ditt intresse och din bakgrund, få en specialistbefattning inom Hemvärnet. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Då tjänstgöringen utgör placering i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med tjänstgöring följer en skyldighet att krigsplaceras.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 13 mars 2018
 • Plats: Västerås, Västmanlands län, Sverige
 • Förband: Försvarsmakten Hemvärnet (FM HV)
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Deltid
 • Sista ansökningsdag:2018-04-03

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan