Planeringsofficer Ledningssystem

Om tjänsten

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Biträder C S6 avseende Ledningssystemtjänst, ledningssystemmateriel.
Biträder vid sensor- och sambandsplanering
Stödjer Sjöinfokomp vid teknisk beredning, driftekonomi, planering och framtida utveckling inom eget ansvarsområde
Biträder vid befattningsutbildning av personal inom Sjöinfokomp
Biträder, lämnar underlag och förslag för kvalitetsförbättringar inom eget ansvarsområde
Deltar i utvecklingsarbete i FMV arbetsgrupper
Deltar i test av system vid förändring eller nyutveckling
Följer upp dokumentation som är obligatorisk för Systemägare
Följer upp information om systemhändelser t.ex. inrapporterade fel, tillgänglighet för nyttjare, antal nya krav, mm till Systemägare
Deltar i framställning av kravdokumentation och specifikationer av önskemål och krav
Biträder vid kontakter gentemot interna och externa intressenter
Deltar i framställning av handböcker och reglementen

Kvalifikationer
Genomförd och godkänd officers- alternativt specialistofficersutbildning
God fysisk status
Dokumenterad utbildning motsvarande lägst gymnasieutbildning med inriktning IT och/eller tele och/eller data.
Mycket god datorvana (Windows, Office-paketet etc.)
Behärska teknisk engelska och svenska i tal och skrift
B-körkort
Upprätthållande av en grundläggande nivå avseende soldatfärdigheter (t.ex. vapentjänst, strid, förmåga att verka i fält m.m.) eftersom du ingår i Marinens insatsförband.

Meriterande
Goda kunskaper inom nätverksteknik
Kunskap inom el och strömförsörjning
Kunskap inom radio och telekomteknik
Kunskap/erfarenhet inom IT-drift
Färdighet inom Microsoft
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tjänstgörandegrad: Heltid, normalt sett kontorsarbetstid 0730-1630
Arbetsort: Muskö
Beräknat startdatum/tillträde: Enligt överenskommelse
Befattningsnivå: OR7 Ledningssystemofficer
Utbildning kan ske på annan ort, resor i tjänsten förkommer
 
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Ulf Haraldsson, tel: 010-82350 52 och Magnus Thorn, tel: 0108235095.

 

Fackliga företrädare
TCO/Försvarsförbundet, Jimmy Svensson, tel. 070-674 19 17
SACO, Lisbet Landin, tel. 0455-851 15
SEKO, Jan-Anders Nilsson, tel. 070-815 22 56
Officersförbundet, Mikael Danielsson, tel. 0455-866 61, 070-872 67 58 

Välkommen med din ansökan senast 2018-04-29. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev.

Sjöinformationskompaniet är en viktig del i övervakningen av Sveriges sjöterritorium. Vi arbetar med operativ sambandsledning som innebär att information förmedlas mellan försvarsmaktens fartyg, staber och förband. Dessa båda uppgifter sköts året om och dygnet runt.

Från Sjöinformationskompaniets sjöövervakningscentraler skickas en sjölägesbild till den marintaktiska chefen som använder den som beslutsunderlag i sitt arbete att leda marinen. För att kunna skapa denna bild har man en mängd sensorer, exempelvis radar men även flyg och fartyg, vilka bidrar genom att på begäran titta närmre på okända fartygsradarekon till havs. För att få en så heltäckande bild som möjligt finns, Undervattensspaningscentralen, (UVSC) som med sina sensorer kan ge en bild av vad som händer under vattenytan. Sjölägesbilden används inte bara av Försvarsmakten utan till exempel av sjöräddningsledare vid civila räddningsinsatser.

Marinens Radio som ingår i Sjöinformationskompaniet, förmedlar information mellan marinens och Försvarsmaktens olika förband och man är också kommunikationscentral för Rakel inom Försvarsmakten, ett system för snabb och säker kommunikation mellan Försvarsmakten och andra myndigheter t.ex. polis och kustbevakning.

Arbetet i Sjöinformationskompaniet pågår dygnet runt året om. Arbetet är avgörande för att skapa snabb och säker kommunikation där det behövs inom Försvarmaktens operativa verksamhet och ger ett oumbärligt beslutsunderlag i form av en sjölägesbild för ledningen av våra sjöstridskrafter.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 21 mars 2018
  • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Marinbasen (MarinB) Karlskrona
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-04-29

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan