Heavy Airlift Wing Combat Security (HAWCS) till HAW i Pápa, Ungern

Om tjänsten

Vi söker dig som vill jobba i en spännande miljö utomlands.

Heavy Airlift Wing (HAW) är en multionationell flottilj baserad I Pápa, Ungern, vars verksamhet är ett samarbete mellan tolv nationer. Tillsammans har man köpt och bemannar tre Boeing C-17 Globemaster III och opererar dem gemensamt världen över i ett 30-årigt åtagande fram till 2038. Sverige har varit verksamma på plats sedan 2008 och vi har idag ca 25 anställda i HAW och två i SWE National Support Element (NSE). Tillsammans med medföljande familjer består kontingenten av ca 65 personer varav ca 15 skolbarn.  

Personalen i den svenska kontingenten har Pápa (35 000 inv.) som tjänstgörings- och bostadsort under tjänstgöringstiden. Pápa är beläget cirka 18 mil väster om Budapest (till Wien ca 16 mil, till Bratislava ca 12 mil). Avståndet mellan Pápa stad och Pápa Air base är ca 6 km.

Arbetsuppgifter
HAWCS är ett team på 11 personer från Sverige, Norge, Nederländerna och USA och ni deltar i strategiska och taktiska transportflyguppdrag tillsammans med en multinationell besättning. Du har en viktig roll där du är förbandets säkerhet- och skyddsansvarige.

Du deltar i planeringen, genomförandet och utvärderingen av de olika uppdragen. Under själva uppdraget bevakar du flygplanet och materielen samt de passagerare som är ombord samt vid behov samordnar lokala resurser. Du gör även bedömningar av säkerheten på flygplatser, hotell m.m. och dokumenterar detta för att hjälpa ledningen i deras beslutsfattande. Uppdragen genomförs i olika klimatzoner världen över. Du genomför också utbildning i vapentjänst och vidmakthåller besättningsmedlemmarnas status i SERE och CSAR.

Du ingår i Heavy Airlift Squadron (HAS) som består av piloter, lastmästare, underrättelsepersonal och HAWCS.

I tjänsten är det planerat att från 2020-08-01 och 2 år framåt tjänstgöra som chef för HAWCS. Chefsbefattning roterar mellan Sverige och Norge.

Kvalifikationer
• Officer (OF 1).
• Säkerhetsförbandsofficer eller motsvarande.
• Dokumenterad färdighet i vapenhantering på AK 5 och pistol M 88.
• Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
• Skjutinstruktör på handeldvapen.
• Uppfyller tilläggsprov FM FysS nivå 2/kondition och nivå 3/styrka.

För att erhålla befattningen måste de medicinska och fysisk krav som finns vara uppfyllda. Prövning kommer att ske innan anställning/placering.

Meriteriterande
• SERE C utbildning.
• SERE instruktör.
• Kompetens som instruktör militär närkamp.
• Erfarenhet av arbete i en internationell miljö.

Personliga egenskaper
Den speciella miljö som tjänstgöringen och verksamheten i HAW på Pápa AB i Ungern innebär ställer stora krav på god samarbetsförmåga och flexibilitet. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Övrigt
• Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands tillämpas (URA), vilket bl.a. innebär förtroendearbetstid.
• Arbetet innebär tjänstgöring på oregelbundna tider, nåbarhet på telefon och i viss mån beredskap.
• Har du familj finns det möjlighet för den att följa med, vilket vi rekommenderar. För barn i skolålder erbjuds undervisning på engelska eller via distans.
• Tjänstgöringsperioden startar sommaren 2019 och inriktas mot att omfatta 3 år. De exakta tidpunkterna för tjänstgöringsperiodens start och längd fastställs i samband med uttagning till befattningen och i samråd med arbetstagaren.
• Andra utbildningar och erfarenheter som saknas och bedöms nödvändiga för tjänsten kan kompletteras efter överenskommelse.
• Utbildning till HAWCS sker lokalt på förbandet (HAW) samt i USA.
• Befattningen utgår från en gradnivå enligt Unit Manning Document (UMD) men kan tillsättas med en grad upp eller ned.
• Innan du påbörjar din tjänstgöring får du genomföra en besöksresa till Pápa.
• Intervjuer för berörda bedöms genomföras under kvartal 3 2018.

Upplysningar om tjänsten:
C Internationella avdelningen, Roger Saxin, tfn 0510-47 76 11, e-post: f7-Internationella-avd@mil.se
C NSE Pápa, Thomas Kling, tfn +36 30 393 5386, e-post: f7-internationella-avd@mil.se
Internationella avdelningen, Mikael Svensson, tfn 0510 – 47 70 99, e-post: f7-Internationella-avd@mil.se

Förmån- och villkorsfrågor:
Internationella avdelningen, Åsa Wikström, tfn 0510-47 71 15, e-post: f7-Internationella-avd@mil.se

Fackliga företrädare:
Officersförbundet OFR/O, Jan-Ola Malmgren, tfn 0510 – 47 74 72,
SACO, Sara Odh, tfn 0510 – 47 71 60,
Försvarsförbundet OFR/S, Annika Nilsson, tfn 0510 – 47 71 14,
SEKO, Magnus Krantz, tfn 0510 – 47 76 96.

Välkommen med din ansökan senast 2018-04-29. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs flygflottilj, F 7, är ett krigsförband både vad gäller JAS 39 Gripen och transport- och specialflyg. På förbandet utbildas alla svenska Gripenpiloter samt även utländska piloter och tekniker från länder som köpt Gripen. Vi genomför nationella och internationella insatser med transport- och specialflyg (radar- och signalspaning samt statsflyget) och ansvarar också för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 20 mars 2018
  • Plats: Ungern - Pápa, Pápa, Ungern
  • Förband: Skaraborgs flygflottilj (F 7) Såtenäs
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-04-29

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan