Stabsassistent (OR4) till Regional Stab Mitt, Samverkanssektionen J9

Om tjänsten

Bakgrund/information om RS M:

Regional stab Mitt är en av fyra regionala staber som inrättades 2013-01-01.        

RS M är grupperad i Kungsängen och har ansvar för de sju länen, Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland och Gotland. Uppgifterna är att bland annat att leda, planera och genomföra samverkan med regionala och lokala aktörer samt näringslivet, leda underrättelse- och säkerhetstjänsten inom regionen, leda underställda förband samt att genomföra regional försvarsplanering.

Befattningsbeskrivning Samverkansassistent

RS M söker en samverkansassistent med placering i Kungsängen.

Uppgiften är att stödja Samverkanssektionen som samordnar civil/militär verksamhet inom ramen för markterritoriell verksamhet, samt administrerar geografisk information och karttjänst. Den huvudsakliga sysselsättningen är at stödja staben med geografisk information. Det är en databas med samlad information om samhällets förmågor. Arbetets innehåll är att uppdatera,vidmakthålla samt förvalta innehållet och vid behov lämna ut information till staben och övriga militära enheter som genomför militära operationer inom regionen.

Befattningen innebär ett generellt stöd till staben vid försvarsplanering, totalförsvarsplanering, samverkan inom regionen, ordergivningar, stabsorienteringar med mera.

Samverkan sker alla dagar och dygnet runt vid behov. Från normalläge till väpnad konflikt.
Befattningen innebär också att man är ett chefsstöd till C Samverkanssektionen. 

Du arbetsleds av C Samverkanssektionen.

-          Stödjer ledningen av pågående verksamhet inom Militärregion Mitt och upprätthåller en relevant lägesbild.

-          Deltar i ledningen av insatser under uppkomna situationer.

-          Stödjer staben vid stabsarbete.

-          Ansvarar för produktion av kartor.

-          Deltar i bearbetning av geografisk information.

-          Genomföra leveranser av geografisk information. 

Arbetet är till viss del förlagt till kvällar och helger. 

Generella krav för befattningen

-          Genomförd godkänd militär grundutbildning.

-          Mycket god datavana.

-          Mycket god vana av digital informationshantering.

-          Kunskap om Försvarsmaktens struktur och uppgifter.

-          God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

-          Svenskt medborgarskap.

-          OR4

-          Körkort B 

Önskvärda meriter

-          Mycket god förmåga att hantera digitala geografiska informationssystem.

-          Erfarenhet från stabsarbete, bataljonsstab eller högre.

-          Grundläggande kunskaper och färdigheter om de vanligaste sambandsmedlen i armén.

-          Förarbevis på militära terrängfordon.

Personliga egenskaper

-          God stresstålighet, uthållighet och noggrannhet.

-          God fysisk status.

-          God förmåga till självständigt arbete och förmåga att ta initiativ.

-          Söker uppgifter och ger positiv rapportering om egen förmåga och förslag på uppgifter och lösningar. 

 

Typ av tjänst

-          GSS/K anställning enlig ”Avtal om tidsbegränsade anställningar med kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten”.

Arbetsort

-          Kungsängen

Upplysning om tjänsten

-          Kontakta chefen för Samverkanssektionen J9 Mj Anders Malmborg 070- 305 22 90
            anders.malmborg@mil.se

Sista ansökningsdag

-          2018-10-01

Tillträde

-          Snarast efter överenskommelse.                   

Fackliga representanter

OFR/O Stefan Morin, SEKO Thomas Klasson, SACO Catarina Malmrot, OFR/S Madeleine Daleo. Samtliga nås via växeln: 08-584 540 00 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Mellersta militärregionen, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

Då en anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 21 december 2018
  • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Livgardet – LG
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2019-01-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan