Utbildningssofficer/instruktör vid Särskilda operationsgruppen

Om tjänsten

Beskrivning av förbandet

Särskilda operationsgruppen (SOG) är kärnförbandet inom Försvarsmaktens specialförband och lokaliserat i Karlsborg. SOG´s främsta egenskaper är hög kvalitet, hög tillgänglighet, stor rörlighet, flexibilitet och anpassningsförmåga. Vi strävar efter enkelhet såväl i planering som i genomförande, oförutsägbarhet genom okonvetionella och flexibla metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet i genomförandet.

Vi har högkvalitativ, uppgiftsanpassad och lätt utrustning för att kunna ha stor rörlighet, såväl strategiskt som taktiskt och för att kunna lösa uppgifter som de reguljära förbanden av olika orsaker inte har möjlighet att lösa.

Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings och träningsnivå.

 

Beskrivning av enheten

Tjänsten är placerad på förbandets utbildningsenhet, där fokus ligger på att planera, genomföra, utbilda och utvärdera insatsdelarna i bl.a strid, vapentjänst, underrättelseinhämtning, fordonstjänst, övning mm, på stridsteknisk och taktisk nivå. 

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Du kommer ingå i en utbildningsgrupp med huvudsaklig inriktning strid och vapentjänst. Du kommer att planera, förbereda, genomföra och utvärdera utbildning och övning, enskilt och i grupp. Vidmakthållande och utveckling av egen funktion/kompetens är en förutsättning då du förväntas vara en självgående och kreativ trupputbildare med god fältvana.

Samverka och samordna med förbandets samarbetspartners internationellt samt nationellt.

Beredd:

 • Ingå i arbetsgrupper som utvecklar kurser, utbildningar, träningsanläggningar, utbildningsanordningar, förmågor mm
 • Ingå i planering, förberedelser och genomförande av insats (stabsofficer alt LNO)
 • Deltaga i mässor och seminarier nationellt/internationellt

 

Krav:

Svensk medborgare

Officersexamen, lägst OF-1 (kn) alt OR-6 (Fj)

FM FysS tilläggsprov nivå 3

Körkort klass *B

 

Meriterande:

FUSA instruktör (grupp/pluton/kompani)

Erfarenhet/kunskap om patrulltjänst

Genomförd utlandstjänst

Instruktörskurs i bl.a SIB, vapen, närkamp, firning mm

Goda kunskaper i engelska (skrift/tal)

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet såsom:

 • god samarbetsförmåga
 • initiativförmåga
 • flexibilitet
 • stresstålighet
 • förmåga att tänka okonventionellt
 • noggrannhet
 • förmåga att växla fokus mellan helhetsförståelse och detaljnivå
 • analytisk förmåga syftande till att kunna utföra arbeten sakligt, objektivt och balanserat
 • förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar.

 

Övrigt

Rekryteringsprocessen kommer att omfatta flertalet intervjuer, tester mm.

 

Tillträde mm

Tidsbegränsad placering tidigast från 2018-08-13 eller enligt överenskommelse

 

Upplysningar om befattningen kan lämnas av:

Kontakta SOG, sog@mil.se att: Utb.officer/instruktör

 

Ansökan

Med ansökan skall CV, personligt brev och foto. Andra intyg/bevis motsv. som styrker erfarenheter/kompetenser som sökande vill åberopa må bifogas.

 

Sista datum för ansökan:

2018-04-26

Särskilda operationsgruppen är en strategisk resurs som leds av chefen för specialförbandsledningen. All personal är särskilt uttagen, utbildad och utrustad för uppgifter som de konventionella förbanden inte kan lösa. Särskilda operationsgruppen kan verka i riskmiljöer som ställer högre krav än vad som normalt kan accepteras. Förbandets primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 23 mars 2018
 • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Särskilda operationsgruppen
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-04-26

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan