Kompaniförvaltare till 51.Grundutbildningskompaniet Uppsala

Om tjänsten

Kompaniförvaltare till 51.Grundutbildningskompaniet Uppsala

Sökande enhet: 

51.GrundUtbildningskompaniet grundutbildar blivande yrkesofficerare och soldater till hela Flygvapnet och Luftstridsskolans krigsförband. 51.GU kompaniet lyder under 5.Basenheten och är utgångsgrupperat vid LSS i Uppsala. Kompaniet utbildar i huvudsak rekryter direktrekryterade mot att bli yrkesofficerare i Försvarsmakten och rekryter med inriktning säkerhetsförband (andra rekrytkategorier kan också förekomma).

Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

Som kompaniförvaltare/instruktör är du en del av kompaniledningen. Dina huvudsakliga arbetstuppgifter är att stå för specialistofficerskompetensen inom kompaniet. Du planerar och genomför utbildningar inom kompaniets ram som till exempel stridssjukvårdarutbildning eller närkamp vilket innebär att du också går in rollen som instruktör ibland. Ditt fokus är fortfarande utbildning och instruktörsrollen men mer ur ett handledarperspektiv där du följer upp och utbildar yngre nyare kollegor i till exempel truppföring. Arbetsplatsens miljö är varierad och vissa dagar innebär tjänst på kontoret medan andra innebär tjänst till fots ute i skogen med stridsutrustning. 

Kvalifikationer:

- Yrkesofficer (OR7-8).

- Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.

- Genomfört FM fysiska baskrav med godkänt resultat.

- SUSA instruktör

Meriterande: 

- God förmåga att utbilda trupp och truppföring.

- Säkerhetsförbands-/Marförsvarsofficer.

- Tjänstgöring inom Flygvapnets säkerhetsförband.

- Tjänstgjort som instruktör under GMU/FOK/GU/Vpl utbildning.

- Tjänstgjort i FM utomlands.

- Instruktörskompetens inom stridsjukvård och patrullsjukvård.

- Körkort B, militärt förarbevis minibuss och lätt personterrängbil.

- Examinators kompetens på till exempel olika vapensystem.

Personliga egenskaper:

Du är en person som har trivts mycket bra i utbildarrollen men vill nu ta klivet uppåt i ”karriären” och utvecklas som specialistofficer. Du har med dig erfarenheter och kompetens som du vill dela med dig av. Du är anpassningsbar i ditt pedagogiska förhållningssätt och inser att olika metoder för lärande finns. Du har ett flexibelt förhållningssätt till tjänsten och förstår att ibland måste planering och verksamhet struktureras om på grund av yttre omständigheter som man inte kan påverka. Du är en bra representant för Försvarsmakten och Flygvapnet samt ett föredöme både som person och ledare (detta är extra viktigt för personal på 51.GU kompaniet då vi för många är den första kontakten med Försvarsmakten). Du bygger ditt ledarskap och pedagogiska förhållningssätt på Försvarsmaktens värdegrund och förstår också varför Försvarsmakten har en värdegrund.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: 

Kn Mattias Lundgren Kompanichef 018-19 64 74, mattias.lundgren@mil.se

Fackliga representanter:

OFR/O Ärna: Peter Oscarson 018-19 63 68

Övrigt:

Arbetsort: Uppsala

Beräknat startdatum/tillträde: Senast måndag vecka 32 2018.

Befattningsnivå: OR

Tjänstgöringsform: Tillsvidare

Tjänstgöringsgrad: Heltid

Primär målgrupp: Specialistofficer

Välkommen med din ansökan senast 180429. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev. I ansökningsbrevet beskriver du varför du söker denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 26 mars 2018
  • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-04-29

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan