Plutonchef till 51.Grundutbildningskompaniet Uppsala

Om tjänsten

Plutonchef till 51.Grundutbildningskompaniet Uppsala

Sökande enhet: 

51.GrundUtbildnings kompaniet grundutbildar blivande yrkesofficerare och soldater till hela Flygvapnet och LSS krigsförband. 51.GU komp lyder under 5.Basenheten och är utgångsgrupperat vid LSS i Uppsala. Kompaniet utbildar i huvudsak rekryter direktrekryterade mot yrkesofficersbefattning och rekryter med inriktning säkerhetsförband. Andra rekrytkategorier kan också förekomma.

Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

Som plutonchef leder du plutonens verksamhet och har en ställföreträdare samt fyra instruktörer till din hjälp. Ni tillsammans utbildar plutonens rekryter mot fastställda mål enligt kursplan.   Förutom att leda och ansvara för plutonens verksamhet är du också den som huvudsakligen sköter plutonens administrativa arbete i form av verksamhetsplanering, schemaläggning arbetstidsplanering med mera. Plutonchefen är också den som främst arbetar med personaluppföljning i form av medarbetarsamtal med anställda, uppföljningssamtal med rekryter med mera. Tjänsten är varierad från att vissa dagar sitta inomhus på kontoret till att nästa vecka vara ute i fält som utbildare och truppförande chef. Du kommer också stundtals representera GU kompaniet i olika sammanhang samt oavsett vara en ambassadör för GU i Flygvapnet. 

Kvalifikationer:

- Officer (OF1).

- God förmåga att utbilda trupp och truppföring.

- Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.

- Genomfört FM fysiska baskrav med godkänt resultat.

- SUSA instruktör

- Ett föredöme som person och som ledare

Meriterande: 

- Säkerhetsförbands-/Marförsvarsofficer.

- Tjänstgöring inom Flygvapnets säkerhetsförband.

- Tjänstgjort FM utomlands

- Tjänstgjort som instruktör under GMU/FOK/GU/Vpl utbildning.

- Körkort B, militärt förarbevis minibuss och lätt personterrängbil.

- Väl förtrogen med så kallade stödsystem som PRIO och VIDAR.

Personliga egenskaper:

Du är en person som har en vilja och ett driv att leda verksamhet. Du har jobbat några år i Försvarsmakten och provat på att vara instruktör men kanske även stf plutonchef eller plutonchef. Du har en god analytisk förmåga och strukturerar ditt arbete. Du är inte främmande för att under perioder arbeta under hård arbetsbelastning och ha flera pågående uppgifter samtidigt. Du är en demokratiskt och lyhörd ledare men kan när så krävs vara formell och peka med hela handen. Du har ett flexibelt förhållningssätt och förstår att ibland måste planering och verksamhet struktureras om på grund av yttre omständigheter som man inte kan påverka. Du är en bra representant för Försvarsmakten och Flygvapnet samt ett föredöme både som person och ledare (detta är extra viktigt för personal på 51.GU kompaniet då vi för många är den första kontakten med Försvarsmakten). Du bygger ditt ledarskap och pedagogiska förhållningssätt på Försvarsmaktens värdegrund och det är ,inte bara något du säger utan även förstår. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och vi ser även att fd officerare som lämnat Försvarsmakten är välkommen tillbaka!

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: 

 Kn Mattias Lundgren Kompanichef 018-19 64 74, mattias.lundgren@mil.se

Fackliga representanter:

OFR/O Ärna: Peter Oscarson 018-19 63 68

Övrigt:

Arbetsort: Uppsala

Beräknat startdatum/tillträde: Senast måndag vecka 32 2018.

Befattningsnivå: OF

Tjänstgöringsform: Tillsvidare

Tjänstgöringsgrad: Heltid

Primär målgrupp: Officer

Välkommen med din ansökan senast 180429. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev. I ansökningsbrevet beskriver du varför du söker denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 26 mars 2018
  • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-04-29

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan