Ställföreträdande kompanichef 51.Grundutbildningskompaniet Uppsala

Om tjänsten

Ställföreträdande kompanichef 51.Grundutbildningskompaniet Uppsala 

Sökande enhet: 

51.Grundutbildnings kompaniet grundutbildar blivande yrkesofficerare och soldater till hela Flygvapnet och Luftstridsskolans krigsförband. 51.GU kompaniet lyder under 5.Basenheten och är utgångsgrupperat vid LSS i Uppsala. Kompaniet utbildar i huvudsak rekryter direktrekryterade mot att bli yrkesofficer i Försvarsmakten och rekryter med inriktning säkerhetsförband. Andra rekrytkategorier kan också förekomma.

Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

Som ställföreträdande kompanichef leder du och ansvarar tillsammans med kompanichefen för all verksamhet på 51.GU kompaniet. Stor del av de huvudsakliga arbetsuppgifterna handlar om planering och administration. Det kan röra sig om att hantera skrivelser i VIDAR eller avvikelserapporter i PRIO med mera. Arbetsmiljön varierar från att en dag sitta inne på kontoret till att nästa dag kanske vara ute i skogen med stridutrustning. Du kommer också stundtals representera GU kompaniet i olika sammanhang samt oavsett vara en ambassadör för Grundutbildning inom Flygvapnet. 

Kvalifikationer:

 -Officer (OF1-2).

- God förmåga att utbilda trupp och truppföring.

- Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.

- Förtrogenhet att arbeta i system PRIO och VIDAR

- Genomfört FM fysiska baskrav med godkänt resultat.

- SUSA instruktör

- FUSA instruktör

Meriterande: 

- Säkerhetsförbands-/Marförsvarsofficer.

- Tjänstgöring inom Flygvapnets säkerhetsförband.

- Tjänstgjort FM utomlands

- Tjänstgjort vid tidigare GMU/FOK/GU/Vpl utbildning.

- Militärt förarbevis lägst lätt personterrängbil.

Personliga egenskaper:

Du är en person som har jobbat några år i Försvarsmakten. Du har varit instruktör och jobbat i plutonsledning nationellt och kanske också internationellt. Du har en vilja att så småningom fortsätta karriären som kompanichef.  Du inser att tjänsten som stf kompanichef innebär en hel del administration och tjänst bakomskrivbordet dock är du inte främmade för att gå in som instruktör och övningsledare när så krävs. Du har ett analytiskt förhållningssätt, förstår vikten av planering, kan bedöma var ”flaskhalsar” och utmaningar för verksamheten kommer uppstå i framtiden. Du är väl förtrogen med att arbeta och leda verksamhet utifrån ett verksamhetssäkerhetsperspektiv. Du har god kännedom och är van att arbeta i Försvarsmaktens så kallade stödsystem som PRIO och VIDAR. Du har stor förståelse för att administration är en nyckelfaktor för att verksamheten ska kunna genomföras på rätt sätt och inom givna ramar. Du är en bra representant för Försvarsmakten och Flygvapnet samt ett föredöme både som person och ledare (detta är extra viktigt för personal på 51 GU kompaniet då vi för många är den första kontakten med Försvarsmakten). Du bygger ditt ledarskap och pedagogiska förhållningssätt på Försvarsmaktens värdegrund och det är inte bara något du säger utan även förstår. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och vi ser även att fd officerare som lämnat Försvarsmakten är välkommen tillbaka!

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: 

Kn Mattias Lundgren Kompanichef 018-19 64 74, mattias.lundgren@mil.se

Fackliga representanter:

OFR/O Ärna: Peter Oscarson 018-19 63 68

Övrigt:

Arbetsort: Uppsala

Beräknat startdatum/tillträde: Senast måndag vecka 32 2018.

Befattningsnivå: OF

Tjänstgöringsform: Tillsvidare

Tjänstgöringsgrad: Heltid

Primär målgrupp: Officer

Välkommen med din ansökan senast 180429. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev. I ansökningsbrevet beskriver du varför du söker denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 26 mars 2018
  • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-04-29

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan