Yrkesvägledare - planeringsofficer till 51.Grundutbildningskompaniet Uppsala

Om tjänsten

Yrkesvägledare – planeringsofficer till 51.Grundutbildningskompaniet Uppsala

Sökande enhet: 

51.Grundutbildningskompaniet grundutbildar blivande officerare och soldater till hela Flygvapnet och Luftstridsskolan krigsförband. 51.GU kompaniet lyder under 5.Basenheten och är utgångsgrupperat vid LSS i Uppsala. Kompaniet utbildar i huvudsak rekryter direktrekryterade mot att bli yrkesofficerare i Försvarsmakten och rekryter med inriktning säkerhetsförband. Andra rekrytkategorier kan också förekomma.

Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

Som yrkesvägledare/planeringsofficer tillhör du kompaniledningen vid 51.GU kompaniet. Cirka 50% av din tjänst kommer innebära yrkesvägledning som bland annat innebär att hantera rekryters frågor om sökt inriktning, samverkan med funktionsskolor och Militärhögskolor, uppföljning av kadetter på Militärhögskolor med mera. Resterande del av tiden är du planeringsofficer i kompaniledningen det kan till exempel innebära att du ansvarar, planerar och genomför vissa utbildningar på kompaniet beroende på tidigare kompetens. 

Kvalifikationer:

- Yrkesofficer (OR6-7/OF1-OF2).

- Utbildad yrkesvägledare.

- Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.

- Genomfört FM fysiska baskrav med godkänt resultat.

- God administrativ förmåga.

Meriterande: 

- God kännedom om Flygvapnets organisation och olika yrken.

- Tjänstgjort FM utomlands.

- Tjänstgjort som instruktör under GMU/FOK/GU/Vpl utbildning.

- Körkort B, militärt förarbevis minibuss och lätt personterrängbil.

- Väl förtrogen med så kallade stödsystem som PRIO och VIDAR.

Personliga egenskaper:

Du är en person som har jobbat några år i Försvarsmakten och skapat dig erfarenhet. Du har av egen vilja genomfört utbildning som yrkesvägledare och är väl insatt i hur viktig funktionen yrkesvägledning är för blivande anställda i Försvarsmakten. Som person är du social och skapar gärna nya kontakter inom Försvarsmakten men även utanför. Som yrkesofficer är du noggrann och analytisk. Du strukturerar ditt arbete och driver projekt som kan pågå längre tid utan att du tappar fokus. Du är inte främmande för att under perioder arbeta under hård arbetsbelastning och ha flera pågående uppgifter samtidigt. Du är en bra representant för Försvarsmakten och Flygvapnet samt ett föredöme både som person (detta är extra viktigt för personal på 51.GU kompaniet då vi för många är den första kontakten med Försvarsmakten). Du bygger ditt ledarskap och pedagogiska förhållningssätt på Försvarsmaktens värdegrund och det är inte bara något du säger utan även förstår. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och vi ser även att fd officerare som lämnat Försvarsmakten är välkommen tillbaka!

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: 

Kn Mattias Lundgren Kompanichef 018-19 64 74, mattias.lundgren@mil.se

Fackliga representanter:

OFR/O Ärna: Peter Oscarson 018-19 63 68.

Övrigt:

Arbetsort: Uppsala

Beräknat startdatum/tillträde: Senast måndag vecka 32 2018.

Befattningsnivå: OF/SOU

Tjänstgöringsform: Tillsvidare

Tjänstgöringsgrad: Heltid

Primär målgrupp: Yrkesofficer

Välkommen med din ansökan senast 180429. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev. I ansökningsbrevet beskriver du varför du söker denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 26 mars 2018
  • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Luftstridsskolan (LSS) Uppsala
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-04-29

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan