K 3 rekryterar soldater ur GU 2017-2018

Om tjänsten

K 3 söker soldater för att bemanna vakanta befattningar vid regementet. Du som söker kommer att få lämna ett önskemål om inriktning mot bataljon och befattning. Du kommer bli erbjuden en befattning med förutsättning att du är godkänd vid K 3 GU 2018.

31. Lätta Skyttebataljon

En luftburen bataljon med fokus på att vara ”Först på Plats”, bataljonen har hög taktisk och operativ rörlighet. Den är lufttransporterbar för att snabbt kunna ta och förstärka strategiskt viktiga områden, nationellt och internationellt. Bataljonen slåss till fots och strider främst med granatkastare, pansarvärnsvapen, kulsprutor, granatsprutor och minor. Striden understöds med eld från flyg, artilleri. Bataljonen har en unik förmåga att påverka motståndaren där den minst förväntar det.

32. Underrättelsebataljon

Underrättelsebataljonen är Sveriges enda förband av sitt slag. Den kännetecknas av sin förmåga till informationsinhämtning med en bred palett av sensorer och analys av den inhämtade informationen. Förbandet har förmåga att förflytta sig till fots, med terrängfordon, helikopter eller fällas i fallskärm och kan verka på stora ytor och avstånd och på djupet av fiendekontrollerat område.

Utvecklingsmöjlighet

Som anställd vid K 3 har du möjlighet att söka dig till andra befattningar inom regementet. Du har även under din anställning möjlighet att avancera till ställföreträdande gruppchef och gruppchef, på så vis erhålla utbildning och erfarenhet i praktiskt ledarskap. Som soldat har du sedan möjlighet att söka vidare till specialistofficersutbildning och tidigare än så söka till officersprogrammet.

Inom samtliga befattningar ställs höga krav på fysisk prestationsförmåga, samarbetsförmåga samt viljan att handla dådkraftigt i samtliga situationer.

Två olika anställningsformer:

 • Kontinuerlig tjänstgörande soldat, GSS/K. Soldaten har en tidsbegränsad anställning inom Försvarsmakten och har sin huvudsysselsättning inom Försvarsmakten.
 • Tidvis tjänstgörande soldat, GSS/T. Soldaten har en tidsbegränsad anställning inom Försvarsmakten och har sin huvudsysselsättning utanför Försvarsmakten. I enlighet med tjänstgöringsplanen, tjänstgör soldaten någon eller några veckor om året. Studier eller arbete utanför Försvarsmakten kombineras alltså med en anställning som deltidssoldat.

Krav för anställningen

 • Svensk medborgare
 • Godkänd registerkontroll
 • Godkänd svensk Grundutbildning vid K 3 2018 (GU 9-11 månader)

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning med stöd av "Avtal om tidsbegränsade anställningar med kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten" eller "7 § Lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar".

Anställningen inleds med en provanställning på 6 månader.

Arbetsort: Karlsborg

Tillträde: 2018-06-18

Lön: Individuell lönesättning

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Kn Therese Janderberg, Personalchef 32. Underrättelsebataljon, 0505-45 10 00

Emma Svensson, Personalgeneralist 31. Lätta manöverbataljon, 0505-45 10 00

 

Facklig representant

Officersförbundet, Josefina Åsemyr/Eva Härnqvist, 0505-45 10 00

SEKO, Kenny Hägg, 0505-45 10 00

OFR/S, Britt-Marie, 0505-45 10 00

Välkommen med din ansökan senast 2018-04-29


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livregementets husarer, K 3, har lätta, snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en lätt bataljon och en underrättelsebataljon. Den lätta bataljonen är ett snabbinsatsförband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser med stöd av avancerad teknik, förband på marken och obemannade luftfarkoster, UAV. Vid K 3 finns dessutom Försvarsmaktens överlevnadsskola, FÖS, samt Örebro/Värmlandsgruppen som ansvarar för utbildning av hemvärnsförband i Örebro och Värmlands län.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 09 april 2018
 • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Livregementets husarer (K 3) Karlsborg
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • Sista ansökningsdag:2018-04-29

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan