Ansökan till PSK OFSK, Program Särskild Kompetens/Officer med särskild kompetens - för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Om tjänsten

OM PROGRAMMET/ANSTÄLLNINGEN
PSK OFSK riktar sig till individer som innehar sådana kompetenser som inte kan skapas inom Försvarsmaktens (FM) ordinarie utbildningssystem, i kombination med att kommande befattningar kräver förmåga att uppträda som befäl och förman. PSK OFSK riktar sig till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som önskar verka inom Försvarsmakten i sin medicinska profession (t ex som stabsläkare). Du ska i och med denna anställning, efter genomgånget program, vara beredd att ta en stabsbefattning inom Försvarsmakten.

PSK OFSK övergripande målsättning är att Försvarsmedicinska officerare ska kunna verka i en militär miljö, inom området för sin särskilda kompetens. PSK OFSK övergripande syfte är att tillgodose FM behov av Försvarsmedicinska officerare som kan verka i stab på stridsteknisk, taktisk och operativ nivå samt bidra till operativ effekt inom den militära professionen.

Du blir anställd enligt 20§ Officersförordningen och för att du ska kunna verka som yrkes- eller reservofficer genomför du PSK OFSK. Programmet är en kombination av uppdragsutbildning vid Försvarshögskolan (FHS) och utbildning internt FM. Utbildningen omfattar ca 40 veckor under två terminer. Programmet kommer att påbörjas, med inriktningen, varje år v33 (preliminärt), med start hösten 2018. Examen kommer att tas v26 (preliminärt) varje år.

Om du inte har militär bakgrund kommer du innan programmets start att genomföra grundläggande soldatutbildning (GSU INT) på fem veckor (v46-50) året innan utbildningen börjar, samt eventuellt en fortsatt soldatutbildning (FSU, 3 veckor) samt en gruppbefälsutbildning (GBU) på fyra veckor under våren samma år som utbildningen börjar. För dig som har militär bakgrund men ingen gruppbefälsutbildning genomförs endast GBU. För dig med militär bakgrund, inklusive gruppbefälsutbildning, påbörjas programmet v 33.

OBS! Detta ansökningsförfarande är enbart till för kandidater som inte är anställda inom Försvarsmakten. Om du idag är anställd i Försvarsmakten sker ansökan via Vidar/Emilia och kontakt med närmaste chef.

TIDPLAN
Denna ansökan är öppen från v14 till som längst v17 2018. Annonsen kan komma att stängas tidigare, så ansök så snart som möjligt.

UTBILDNINGSPLAN
Utbildningens första termin görs på Militärhögskolan Karlberg (Stockholm) tillsammans med ordinarie Officersprogram. Andra terminen består av befattningsutbildning med försvarsmedicinskt stabsarbete på högre nivå, på annan ort. Utbildning sker preliminärt under veckorna 33-51 höstterminen 2019, och veckorna 02-06, 12-15, 18-23 och 26 vårterminen 2020. Under dessa veckor är du aktiverad och får lön via Försvarsmakten.

EFTER GENOMFÖRT PROGRAM
Efter avslutad PSK kommer du, när lämplig tjänst finns ledig, kunna söka eller kunna placeras på något av FM förband för att tjänstgöra som OFF kontinuerligt/heltid (”yrkesofficer”) alternativt OFF tidvis tjänstgöring (”reservofficer”), inom din profession.

KVALIFIKATIONER

 • Legitimerad läkare med påbörjad (och fortsatt planerad) specialistutbildning. Kunskaperna ska vara aktuella.

ALTERNATIVT

 • Legitimerad veterinär med erfarenhet av arbete inom public health-sektorn

ALTERNATIVT

 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör, med högskoleexamen, och med allsidig utbildning (miljöbalken, djurskyddslagen, livsmedelslagen och smittskyddslagen) samt erfarenhet från självständigt arbete som miljö- och hälsoskyddsinspektör

ALTERNATIVT

 • Legitimerad apotekare med minst 2 års yrkeserfarenhet. Erfarenhet av kvalitetsarbete inom läkemedelsområdet

ALTERNATIVT

 • Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning och minst två års arbetslivserfarenhet inom specialiteten

ALTERNATIVT

 • Tandläkare med minst 5 års arbetslivserfarenhet


SAMT

 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska
 • Fullt frisk och har god fysik
 • B-körkort

MERITERANDE

 • Fullgjord värnplikt, Grundläggande Militär Utbildning (GMU/GU), Grundläggande soldatutbildning (GSU INT), eller annan svensk militär utbildning som arbetsgivaren finner lämplig
 • Internationell tjänstgöring inom Försvarsmakten
 • Erfarenhet av tjänstgöring i stab
 • Erfarenhet av att leda och/eller utbilda

PERSONLIGA EGENSKAPER
Du måste kunna arbeta i grupp men också självständigt under svåra fysiska och psykiska förhållanden. Med andra ord måste du gilla att vara ute i fältlika förhållanden. Du bör ha en fallenhet och ett intresse för att leda och utbilda. Om du är en problemlösare med god analytisk förmåga är det en fördel. Du tror på människors lika värde, har demokratiska värderingar och är beredd på att tjänstgöra både nationellt och internationellt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

TYP AV ANSTÄLLNING: Anställd under de veckor utbildningen genomförs, i enlighet med Officersförordningen §20. Provanställning på sex månader tillämpas.
ANSTÄLLNINGSORT: Göteborg
TILLTRÄDE: v33 2019 alternativt v46 2018
LÖN: Individuell lönesättning

URVAL OCH INTERVJUER
Urval sker under v19. Intervjuer och tester kommer att ske vid två tillfällen. Vid ena tillfället kommer du att testas på Rekryteringsmyndigheten i Stockholm eller Malmö, enligt krav mot officerslämplighet (någon gång under våren/sommaren). Vid det andra tillfället kommer professionsintervju och säkerhetssamtal att genomföras, prelimänrt under v21 vid Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg. Slutligt urval/nominering sker under försommaren, och besked om antagning kommer meddelas under hösten.

UPPLYSNINGAR LÄMNAS AV
Chef Bemanningsavdelningen Försvarsmedicincentrum Ann-Sofie Schön, 070-562 26 19, ann-sofie.schoon@mil.se

FACKLIGA REPRESENTANTER 
OFR/O: Mikael Nilson och SACO: Anders Johnsson nås via vxl 031-69 20 00

Välkommen med din ansökan senast 2018-04-29. OBS! Annonsen kan komma att stängas tidigare, så ansök så snart som möjligt. Ansökan skall innehålla minst ett bifogat CV och ett bifogat personligt brev.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg. Vid centrumet finns kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och rekryter. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 03 april 2018
 • Plats: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Försvarsmedicincentrum (FömedC) Göteborg
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Deltid
 • Sista ansökningsdag:2018-04-29

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan