Supportgruppchef i Surat Thani Thailand

Om tjänsten


Vi söker dig som vill jobba i en spännande miljö utomlands.

Arbetsuppgifter
Uppgiften på plats i Thailand är att skapa och vidmakthålla goda förutsättningar för den svenska personalen så att den på ett effektivt sätt kan stödja den thailändska flygtidsproduktionen och flygverksamheten. Han/hon ska vidare företräda supportgruppen gentemot ledningen på basen och vara den svenske arbetsgivarens lokale företrädare. Vederbörande bör också delta i den rådgivande och understödjande verksamheten. Befattningshavaren ska verka sammanhållande för såväl supportgruppens personal som för medföljande anhöriga och utåt företräda bådadera. På supportgruppchefen ligger administrativa uppgifter, vilka också kan komma att förändras över tiden beroende på tillkommande/borttagna uppgifter samt mognad hos den thailändska operatören.

• Vara chef för supportgruppen.
• Leda och delta i supportgruppens stöd till den thailändska JAS 39-verksamheten.
• Optimera svenska insatser för att överenskomna målsättningar ska uppnås.
• Budgetera, följa upp samt redovisa supportgruppens verksamhet.
• Företräda supportgruppen och dess personal gentemot den thailändska organisationen.
• Företräda den svenska avtalsparten i förekommande fall.
• Upprätta/förhandla om lokala avtal med thailändska motparter (ex hyresavtal, tjänstefordon etc.).
• Verka sammanhållande för och vid behov företräda samtliga svenskar knutna till supportgruppen på Wing 7 (inklusive skolverksamheten).
• Vara supportgruppens säkerhetsansvarige.
• Vara signalskyddsansvarig för supportgruppen.

Kvalifikationer
• Officer i teknisk tjänst.
• God kunskap om JAS 39 systemet.
• OF 2-3.

Meriterande
• Dokumenterad god ledarskapserfarenhet.
• God verbal och skriftlig förmåga i svenska och engelska.
• Inneha säkerhetsmannautbildning.
• Inneha signalskyddsutbildning på MGSI.
• Inneha Systemoperatörsutbildning MGSI.
• Nyckeladministratör signalskydd.
• Fenix E utbildning.

Annan formell kompetens kan ersätta delar av ovanstående meriterande kvalifikationer. De meriterande kvalifikationer som inte innehas kan också inhämtas genom kompletteringsutbildning/praktik efter överenskommelse med verksamhetsansvarig (F 7) före tjänstgöringens start i Thailand.

Personliga egenskaper
Förmåga att verka i och företräda detachementet på ett diplomatiskt sätt, i den miljö och under de speciella lydnadsförhållanden som förutses på Wing 7 i Thailand.
Den speciella miljö som tjänstgöringen och verksamheten utomlands innebär ställer stora krav på god samarbetsförmåga, social kompetens och flexibilitet. Därför kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet vid tillsättningen av befattningen.

Tjänstgöringens längd
Tjänstgöringen i Thailand omfattar ca 2 år, med början sommaren/hösten 2019. Härutöver kommer förberedelserna i Sverige och Thailand kräva att sökanden redan tidigare går in i befattningen. Tjänstgöringen är ett resultat av bilaterala avtal mellan Sverige och Thailand vilka kan komma att ändras med tiden. Det kan i sin tur innebära att kontraktstider m.m. påverkas.

Övrigt
• Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands tillämpas (URA), vilket bl. a innebär förtroendearbetstid.
• Arbetet kan innebära arbete på oregelbundna tider, ex dag, kväll, natt och helgdagar och tjänstgöring på andra verksamhetsplatser inom och utanför Thailand.
• Har du familj finns det möjlighet för den att följa med, vilket vi rekommenderar. För barn i skolåldern erbjuds undervisning på engelska eller via distans. 
• Försvarsmaktens regler för fysisk standard gäller.
• Tjänstgöringsperioden startar sommaren/hösten 2019 och inriktas mot att omfatta 2 år. I samband med rekryteringen till befattningen kommer vi överens om exakta tidpunkter för tjänstgöringsperiodens längd.
• Innan du börjar din tjänstgöring får du genomföra en besöksresa till Surat Thani efter överenskommelse.
• Intervjuer för berörda bedöms genomföras under kvartal 3 2018.

Upplysningar om tjänsten:
C SwAFSG TH, Martin Sun, tfn +66 98 014 22 15, e-post: martin.sun@mil.se ,
C Internationella avdelningen, Roger Saxin, tfn 0510-47 76 11, e-post: f7-internationella-avd@mil.se
Internationella avdelningen, Åsa Wikström, tfn 0510-47 71 15, e-post: f7-internationella-avd@mil.se
Förmån- och villkorsfrågor, Mikael Svensson, tfn 0510 – 47 70 99, e-post: f7-internationella-avd@mil.se

Fackliga företrädare:
Officersförbundet OFR/O, Jan-Ola Malmgren, tfn 0510 – 47 74 72,
SACO, Sara Odh, tfn 0510 – 47 71 60,
Försvarsförbundet OFR/S, Annika Nilsson, tfn 0510 – 47 71 14,
SEKO, Magnus Krantz, tfn 0510 – 47 76 96.

Välkommen med din ansökan senast 2018-04-29. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Avtal har ingåtts med flygvapnet i Thailand om överlåtelse av ett integrerat luftförsvars-system avseende 12 stycken JAS 39 Gripen och tre SAAB 340, varav två FSR 890 med tillhörande utbildning, underhållsutrustning, reservdelar och tekniskt stöd fr.o.m. 2010-11-01 där FMV är huvudleverantör och FM underleverantör.

Med start hösten 2010 utbildades piloter, tekniker och operatörer till FSR 890 samt en mindre grupp flygstridsledare. JAS 39 flygplanen har levererats sedan början av 2011 medan FSR 890 levererades redan i slutet av 2010 samtidigt som de första omgångarna av thailändsk personal avslutade sin utbildning i Sverige.

Sedan sista kvartalet 2010 har Försvarsmakten stationerat en supportgrupp i södra Thailand på Wing 7 cirka 25 km ost om Surat Thani. Sedan 2013-10-01 består supportgruppen av 3 personer vilka stödjer den tekniska tjänsten kopplat mot JAS 39 Gripen. Supportgruppen planeras att verka på plats tills vidare.

Personalen i den svenska kontingenten har Surat Thani som stationeringsort och Wing 7 som tjänstgöringsort under tiden i Thailand. Det tar ca 20 minuter att ta sig till arbetet från Surat Thani. Transport mellan bostad och arbete sker i egen regi. Surat Thani är en bostadsort med ca 200 000 - 300 000 invånare. Staden är en kommunikationslänk för både tågresenärer, busstrafik samt resenärer via flyg ut till öarna öster om staden. Staden är under expansion och ett flertal nya bostadsområden växer kontinuerligt upp.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs flygflottilj, F 7, är ett krigsförband både vad gäller JAS 39 Gripen och transport- och specialflyg. På förbandet utbildas alla svenska Gripenpiloter samt även utländska piloter och tekniker från länder som köpt Gripen. Vi genomför nationella och internationella insatser med transport- och specialflyg (radar- och signalspaning samt statsflyget) och ansvarar också för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 28 mars 2018
  • Plats: Thailand - Surat Thani, Surat Thani, Thailand
  • Förband: Skaraborgs flygflottilj (F 7) Såtenäs
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-04-29

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan