Chef S7 Övning/Utbildning Sjöinformationskompaniet till Marinbasen, Muskö

Om tjänsten

Nu söker Sjöinformationskompaniets stab chef till sektionen för övning och utbildning.

En av Försvarsmaktens huvuduppgifter är territoriell integritet. Sjöinformationskompaniet är en viktig del i övervakningen av Sveriges sjöterritorium. Vi arbetar också med operativ sambandsledning som innebär att information förmedlas mellan försvarsmaktens fartyg, staber och förband. Dessa båda uppgifter sköts året om och dygnet runt.

Från Sjöinformationskompaniets sjöövervakningscentraler skickas en sjölägesbild till den marintaktiska chefen som använder den som beslutsunderlag i sitt arbete att leda marinen. För att kunna skapa denna bild har man en mängd sensorer, exempelvis radar men även flyg och fartyg, vilka bidrar genom att på begäran titta närmre på okända fartygsradarekon till havs. För att få en så heltäckande bild som möjligt finns UVSC, (undervattensspaningscentralen), som med sina sensorer kan ge en bild av vad som händer under vattenytan. Sjölägesbilden används inte bara av Försvarsmakten utan till exempel av sjöräddningsledare vid civila räddningsinsatser.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Samordnar Sjöinfokomp deltagande i nationella och internationella övningar.
• Utarbetar underlag för planer, framtagning av order, direktiv och anvisningar avseende övnings-och utbildningsverksamhet samt utbildningsmateriel.
• Genomför dialoger avseende övnings- och utbildningsplanering.
• Utarbetar kompaniets årsvisa övnings- och utbildningsplaner.
• Ansvarar för kompaniets utbildningskontroller.
• Ansvarar för kompaniets erfarenheter och utvärderingar (Lessons Learned, LL) i syfte att förbättra och utveckla verksamheten.
• Säkerställer att utbildningar inom kompaniet är kvalitetssäkrade dvs håller rätt kvalité och relevans.
• Biträder C Sjöinfokomp avseende ledning av Sjöinfokomp verksamhet samt utarbeta underlag för beslut och framtagning av order, direktiv och anvisningar.

Kvalifikationer:

• Genomförd och godkänd specialistofficers- alternativt officersutbildning.
• Svensk medborgare.
• Godkänd säkerhetsprövning.
• God fysisk status.
• Mycket god datorvana (Windows, Office-paketet etc.).
• Behärska svenska och engelska i tal och skrift.
• B-körkort.

Upprätthållande av en grundläggande nivå avseende soldatfärdigheter (t.ex. vapentjänst, strid, förmåga att verka i fält m.m.) eftersom du ingår i Marinens insatsförband.

Meriterande:
• Erfarenhet från marin övnings- och insatsverksamhet.
• Erfarenhet från övningsplanering.
• Erfarenhet från marina utbildningsfrågor.
• Erfarenhet att kompetensutveckla personal.
• Erfarenhet av stabsarbete.

Personliga egenskaper

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper
så som:
• Flexibilitet och anpassningsförmåga.
• God samarbetsförmåga.
• Initiativförmåga.
• God kommunikatör.
• Förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar.
• Noggrannhet.

Övrigt:

Tillsvidareanställning, 100 %.
Arbetsort: Muskö.
Tillträde: enligt ök.
Befattningsnivå: OR6/OR7 Specialistofficer.
Utbildning kan ske på annan ort, resor i tjänsten förkommer.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Magnus Thorn, tfn 010-823 50 95, e-post: magnus.thorn@mil.se

Fackliga företrädare:
TCO/Försvarsförbundet Jimmy Svensson, tfn 070-674 19 17,
SACO Lisbet Landin, tfn 0455-851 15,
SEKO Jan-Anders Nilsson, tfn 070-815 22 56,
Officersförbundet Mikael Danielsson, tfn 0455-866 61, 070-872 67 58.

Välkommen med din ansökan senast 2018-05-15. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav. Dessutom ansvarar Marinbasen för Hemvärnet, med de nationella skyddsstyrkorna, i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 03 april 2018
  • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Marinbasen (MarinB) Karlskrona
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • Sista ansökningsdag:2018-05-15

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan